Jauna programma – jaunas iespējas: Erasmus+

2014. gadā ir sākusi darboties jaunā Eiropas Savienības (ES) atbalsta programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+. Tā aizstāj vairākas līdzšinējās ES programmas, aptverot visas izglītības jomas: mūžizglītības programmu – Erasmus (augstākā izglītība), Leonardo da Vinci (arodizglītība), Comenius (skolas izglītība), Grundtvig (pieaugušo izglītība), “Jaunatne darbībā” un piecas starptautiskās programmas (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink un programma sadarbībai ar rūpnieciski attīstītajām valstīm). Pirmo reizi Erasmus+ piedāvās ES atbalstu sporta jomā, jo īpaši tautas sporta jomā.

Programmu finansē Eiropas Komisija (EK). Programma ilgs no 2014. līdz 2020. gadam.

Erasmus+ programmā piedalās 34 valstis (programmas valstis):

  • ES 28 dalībvalstis – Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija;
  • Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis – Islande, Norvēģija, Lihtenšteina, Šveice*;
  • ES kandidātvalstis – Turcija, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika.

* Šveice programmā piedalās kā partnervalsts

Sākot no 2015./2016. akadēmiskā gada programmā drīkstēs piedalīties arī t. s. partnervalstis (pārējās pasaules valstis, kuras nav programmas valstis). Kārtību, kādā tās pievienosies Erasmus+ programmai, Eiropas Komisija noteiks atsevišķi.

Par programmas īstenošanu Latvijā ir atbildīga Izglītības un zinātnes ministrija, savukārt programmas ieviešanu nodrošina Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

RTU Starptautiskās sadarbības departaments turpinās organizēt, īstenot un pārraudzīt RTU studentu, mācībspēku un darbinieku mobilitāti saistībā ar Erasmus+ programmas Pamatdarbību Nr. 1 (personu mobilitāte augstākās izglītības sektorā), informēs par Erasmus+ programmas aktualitātēm, projektu konkursiem un VIAA organizētiem pasākumiem, kā arī atbalstīs RTU piedalīšanos Erasmus+ aktivitātēs.

Vairāk informācijas par Erasmus+

EK mājaslapā: http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/index_en.htm

VIAA mājaslapā: http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/erasmus_plus/erasmus_plus_about/


Erasmus+ stipendiju konkurss studentiem

Ir izsludināts Erasmus+ programmas stipendiju konkurss studijām RTU partneraugstskolās 2014./2015. gada pavasara semestrī un praksei Eiropas Savienības uzņēmumos (jau sākot no 2014. gada decembra).

Dokumentu iesniegšanas termiņš – 2014. gada 26. septembris (studijām) un 2014. gada 31. oktobris (praksēm).

Dokumenti jāiesniedz RTU Starptautiskās sadarbības departamentā, Kaļķu ielā 1, 302. telpā.


Aicinām piedalīties seminārā par Erasmus+ iespējām studentiem

š. g. 10. septembrī plkst. 15, Kaļķu ielā 1, 201. telpā!

Plašāka informācija par pieteikšanos www.rtu.lv/erasmus un RTU Starptautiskās mobilitātes nodaļā (Kaļķu ielā 1, 302. telpā; tālr. 67089314, 67089055; e-pasts: evita.miscuka@rtu.lvjolanta.jurevica@rtu.lv).


Drīzumā tiks izsludināts Erasmus+ programmas stipendiju konkurss mācībspēkiem un darbiniekiem

Sekojiet informācijai www.rtu.lv/erasmus