RTU sadarbība ar Japānu

No 2. līdz 4. maijam Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) viesojās Koči Tehnoloģiju universitātes (Kochi University of TechnologyKUT) Japānā Starptautisko attiecību centra direktors profesors Shinichiro Sakikawa

Vizītes laikā S. Sakikawa tikās ar RTU Starptautiskās sadarbības departamenta un Ārzemju studentu departamenta pārstāvjiem, lai gūtu tuvāku izpratni par abās universitātēs īstenotajām aktivitātēm studiju, zinātnes un pētniecības jomās, kā arī pārrunātu iespējamo sadarbību studentu un mācībspēku apmaiņā.

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Tehniskās fizikas institūta vadošais pētnieks Pāvels Onufrijevs un pētniece Līga Grase informēja KUT pārstāvi par sadarbību ar Šidzuokas Universitāti (Shizuoka University) Japānā kopīgu projektu īstenošanā, zinātnisko publikāciju veidošanā, studentu apmaiņā, kā arī starptautiskās konferences par globālo pētniecību un izglītību «Inter-Academia» organizēšanā, kas norisinājās 2010. un 2014. gadā Rīgā.   

KUT pārstāvis tikās ar RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūta direktoru profesoru Juriju Dehtjaru, kura vadībā 2012. gadā maģistra darbu izstrādāja KUT doktorants Pēteris Eizentāls. Jāatzīmē, ka tieši pēc P. Eizentāla ieteikuma S. Sakikawa ieradās vizītē RTU.

RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Mākslīgā intelekta un sistēmu inženierijas katedras asociētais profesors Agris Ņikitenko informēja KUT pārstāvi par RTU sasniegto robotikas jomā. Savukārt RTU Dizaina fabrikas (DF) projektu vadītāju Charles Jean Be Bourrier pastāstīja par DF iesaisti dažādu projektu īstenošanā sadarbībā ar industriju, kā arī iepazīstināja ar tās pārvaldībā esošo tehnisko nodrošinājumu.


 

17. maijā RTU rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis uzņēma Japānas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijā Mariko Fudži (Mariko Fujii).

L. Ribickis informēja M. Fudži par RTU sadarbību ar Japānu. Viņš atzīmēja RTU ciešās attiecības ar Šidzuokas Universitāti Japānā, ar kuru ir noslēgts sadarbības līgums par dubultā grāda speciālās programmas īstenošanu materiālzinātņu jomā. M. Fudži atzinīgi novērtēja, ka saistībā ar šo līgumu veiksmīgi tiek īstenotas dažādas kopīgas pētniecības aktivitātes, kā arī notiek studentu un mācībspēku apmaiņa. 

M. Fudži un L. Ribickis diskutēja par turpmākajām aktivitātēm, kas būtu jāīsteno RTU un Japānas divpusējo attiecību stiprināšanā. Balstoties uz L. Ribicka sniegto informāciju par līdzšinējo sadarbību ar Japānu, M. Fudži redz RTU ne tikai kā uzticamu partneri studiju, pētniecības un zinātnes jomās, bet arī kā augstvērtīgu sabiedroto Japānas kultūras un valodas veicināšanai Latvijā.

L. Ribickis atzīmēja, ka šā gada septembra beigās RTU uzņems Šidzuokas Universitātes profesoru un studentu grupu. Šīs vizītes kontekstā puses rosināja tās mērķi paplašināt no vieslekciju un semināru vadīšanas materiālzinātņu jomā līdz kultūras un izklaides pasākumu organizēšanai, šajā procesā iesaistot arī Japānas vēstniecību Latvijā.

M. Fudži informēja L. Ribicki par iespējām RTU studentiem pieteikties Japānas valdības stipendijām studijām vai pētniecības darba veikšanai.

Vairāk informācijas par stipendijām un pieteikšanās kārtību