RTU Starptautiskā nedēļa

No 23. līdz 27. maijam Rīgas Tehniskajā universitātes Starptautiskās sadarbības departaments sadarbībā ar Ārzemju studentu departamentu un Finanšu plānošanas un vadības departamentu rīkoja Starptautisko nedēļu, kuras laikā starptautiskās sadarbības un finanšu administrēšanas jomas pārstāvji apsprieda augstskolu labo praksi un jautājumus internacionalizācijā, budžeta veidošanā un fondu finansējuma apguvē.

Šogad pasākumā, kas notika jau piekto gadu, piedalījās rekordliels dalībnieku skaits – 35 pārstāvji no deviņām valstīm: Čehijas, Francijas, Grieķijas, Islandes, Kosovas, Polijas, Portugāles, Spānijas, un Vācijas.

Starptautiskās nedēļas programma tika iedalīta divos tematiskajos blokos: pirmo veidoja praktiskās nodarbības ar mērķi dalīties pieredzē noteiktos jautājumos, pilnveidot kompetences, kā arī stiprināt esošās partnerības augstskolu vidū un dibināt jaunus kontaktus; otro – plaša kultūras un izklaides programma, parādot Rīgu kā atraktīvu galamērķi ne tikai no kvalitatīvas studiju vides, bet arī no brīvā laika pavadīšanas iespēju viedokļa. 

Pasākuma ievadā dalībnieki atraktīvā veidā apguva latviešu valodas pamatus, kas viņiem noderēja saziņā ar Latvijas sabiedrību visas Starptautiskās nedēļas garumā. Profesionālu šefpavāru vadībā dalībnieki gatavoja dažādus latviešu ēdienus un dzērienus, paplašinot zināšanas par Latviju no valodas pamatu apguves līdz kultūras identitātes izpratnei. Starptautiskās nedēļas laikā dalībnieki devās ekskursijā uz Latvijas Universitātes Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētavu «Babīte» un Jūrmalu.

Rīgas Stradiņa universitātes profesors Deniss Hanovs runāja par Eiropas Savienības (ES) atbalsta programmas Erasmus+ piedāvātajām iespējām kultūras daudzveidības sekmēšanā, īpaši akcentējot starpkultūru komunikācijas nozīmi starptautiskās sadarbības organizēšanā un augstskolas globālās atpazīstamības veicināšanā. Savukārt žurnālists un eksperts ES jautājumos Ansis Bogustovs stāstīja par projektu rezultātu popularizēšanu un sabiedrisko attiecību nozīmi mediju informēšanā un sabiedrības izglītošanā par Erasmus+ sniegtajām iespējām.

Pasākumā tika organizētas arī darba grupas, kurās dalībnieki varēja iegūt dziļāku izpratni par partneraugstskolu finanšu administrēšanas principiem un budžeta veidošanas jautājumiem, labo praksi pārņemot savās augstskolās. Dalībnieki arī informēja par dažādu fondu finansējuma piesaisti un tā apguvi projektu īstenošanā.

Starptautiskajā nedēļā tika organizētas arī dalībnieku individuālās vizītes RTU fakultātēs. Jāatzīmē Lilles Universitātes (University of Lille 1) Telekomunikāciju inženierijas fakultātes dekāna Narendra Jussien un starptautisko attiecību projektu vadītāja Dean Hipple, kā arī Erlangenas Universitātes (Friedrich-Alexander University Erlangen-Nürnberg) pārstāves Joanna Kudanowska tikšanās ar Datorzinātņu un informācijas tehnoloģiju fakultātes (DITF) dekānu Jāni Grundspeņķi un Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes (ETF) dekānu Jurģi Poriņu.

Sarunu procesā puses informēja par pārstāvētajām institūcijām un studiju iespējām, kā arī identificēja kopīgus saskarsmes punktus un unikālās konkurētspējīgās priekšrocības, uz kā varētu balstīt sadarbību studentu apmaiņā un pat kopīgu studiju programmu izstrādē. Puses konceptuāli vienojās jau par esošo sadarbības līgumu paplašināšanu ar datorzinātņu, informācijas tehnoloģijas, kā arī telekomunikāciju jomu.

Izvērtējot dalībnieku atsauksmes un pasākuma laikā pārrunāto, organizatoriem ir pamats uzskatīt, ka, atgriežoties darbā savās universitātēs un ikdienā esot saskarsmē ar dažādu struktūrvienību pārstāvjiem, mācībspēkiem un studentiem, tiks veicināta RTU starptautiskā atpazīstamība, un – ilgtermiņā – notiks vēl aktīvāka studentu un mācībspēku apmaiņa un sadarbība dažādu pētniecības aktivitāšu īstenošanā.