Starptautiskā Parlamenta stipendija

Politikā ieinteresētiem jauniešiem ar augstāko izglītību ir iespēja pieteikties Starptautiskajai Parlamenta stipendijai un 15 nedēļas strādāt kāda Bundestāga deputāta birojā.

Kandidātiem nepieciešams: Latvijas pilsonība, pabeigta augstākā izglītība, ļoti labas vācu valodas zināšanas. Programmai var kandidēt līdz 30 gadu vecumam (neieskaitot).

Pieteikšanās: līdz š. g. 30. jūnijam

Plašāka informācija


Konrāda Adenauera fonda stipendija

Konrāda Adenauera fonda finansējums paredzēts aktīviem jauniem cilvēkiem, lai atbalstītu mērķtiecīgas studijas un palīdzētu viņiem sagatavoties darbam valsts un sabiedrības labā, īpaši zinātnē un ekonomikā, politikā un vadībā, mediju un kultūras zinātnēs, kā arī starptautiskās organizācijās.

Pieteikšanās: līdz š. g. 15. jūlijam

Plašāka informācija vācu valodā