Projekti

Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs informē, ka 2016. gada projektu konkursa 2. kārtā tika apstiprināti astoņi projektu pieteikumi.

Piešķirtais finansējums sadalīts šādām zinātnes jomām:

  • matemātika un dabaszinātnes – 3;
  • tieslietu, ekonomikas un sociālās zinātnes – 2;
  • valodniecība un kultūras zinātnes – 2;
  • inženierzinātnes – 1.

Apstiprināto projektu pieteikumu vidū ir RTU projekts (inženierzinātnēs): Andris Šutka «Jaunie uz gāzi jutīgie špineļa oksīdi gāzes analīzes uzlabošanai ar termociklisku metāla oksīdu gāzes sensoru darbību».