Erasmus+ mobilitāte uz programmas valstīm

Tuvojas nobeigumam 2015./2016. gada Erasmus+ programmas projekts studentu un personāla mobilitātei uz programmas valstīm, ko īsteno SSD Starptautiskās mobilitātes nodaļa.

Statistika par mobilitātē iesaistītajiem studentiem pa fakultātēm:​

Projekta līdzekļi izmantoti arī vairāku studentu pasākumu organizēšanai RTU.

Starptautiskās mobilitātes nodaļa jau sākusi darbu pie jaunā 2016./2017. gada projekta īstenošanas. Projektam piešķirtais finansējums ir 757 096 eiro, un tā darbības termiņš ir līdz 2017. gada 30. septembrim. Rudens semestrī apmaiņas studijās dosies 81 students, 52 RTU studenti un nesenie absolventi jau tagad atrodas praksēs.


Erasmus+ stipendiju konkurss studentiem

Ir izsludināts Erasmus+ programmas stipendiju konkurss studijām RTU partneraugstskolās 2016./2017. gada pavasara semestrī un praksei Eiropas Savienības uzņēmumos, sākot no 2017. gada janvāra.

Dokumentu iesniegšanas termiņš – 23. septembris (studijām) un 31. oktobris (praksēm).


Erasmus+ stipendiju konkurss personālam

Aicinām personālu pieteikties Erasmus+ stipendijām!

Erasmus+ programma atbalsta:

  • Docēšanu – augstākās izglītības iestāžu docētāji kā vieslektori dodas uz kādu no ārvalstu sadarbības augstskolām;
  • Personāla mācības – augstākās izglītības iestāžu personāla profesionālās pilnveides aktivitātes (izņemot konferences), nodrošinot dalību mācībās vai darba vērošanā ārvalstu sadarbības augstskolā vai citā atbilstošā organizācijā.

Dokumentu iesniegšanas termiņš – 10. oktobris.

Dokumenti jāiesniedz Starptautiskās mobilitātes nodaļā, Kaļķu ielā 1, 302. telpā.

Plašāka informācija par pieteikšanos www.rtu.lv/erasmus un Starptautiskās mobilitātes nodaļā: tālr. 67089067, e-pasts inga.riharda@ rtu.lv (stipendijas studentiem); tālr. 67089055, e-pasts jolanta.jurevica@ rtu.lv (stipendijas personālam).


Informācija no VIAA

VIAA aicina Erasmus+ augstākās izglītības sektora pārstāvjus izmantot materiālus, kas ir noderīgi turpmāko projektu pieteikumu sagatavošanā, kā arī projektu īstenošanā un administrēšanā.

Erasmus+ programmas ietvaros ir 3 starptautiskās sadarbības aktivitātes augstākajā izglītībā, ko centralizēti administrē Eiropas Komisijas izpildaģentūra EACEA:

  • Erasmus+ Kopīgās maģistrantūras programmas;
  • Erasmus+ Kapacitātes stiprināšana partnervalstīs;
  • Žana Monē programma.

Šobrīd ir pieejami vairāki aktuāli materiāli (angļu val.):

  • Eiropas Komisijas/EACEA organizētās starptautiskās konferences „Ekselence kopīgajās programmās” (29-30/06/2016) materiāli, kas pieejami EACEA mājaslapā;
  • Erasmus+ Vācijas Nacionālās aģentūras (DAAD) organizētā starptautisko partnerību foruma „Eiropas Ideja – kā Erasmus+ to var sekmēt” (5-6/07/2016) materiāli DAAD mājaslapā, kas sniedz detalizētu ieskatu visu 3 Erasmus+ augstākās izglītības starptautiskās sadarbības aktivitāšu projektu pieteikumu sagatavošanas, īstenošanas un administrēšanas aspektos.
  • Eiropas Komisija ir sagatavojusi un publicējusi brošūru „Erasmus Mundus kopīgās maģistrantūras programmas” (Erasmus Mundus Joint Master Degrees – the story so far).

Augstākminētā ziņa publicēta arī VIAA mājas lapā: http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/erasmus_plus_jaunumi/?text_id=38978