Hochschulkontor (Baltijas – Vācijas Augstskolu birojs)

Seminārs

19.09.2016.

Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, 702. telpā, Jelgavas ielā 1, Rīgā

Prof. Dr.-Ing. Eberharda Šlikera (Eberhard Schlücker) seminārs „Mūsdienīgais skats uz balto kodināšanas plaisu izraisīto gultņu sabrukšanu vēja turbīnās” Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja projekta „Elektriskās iedarbības izpēte uz balto kodināšanas plaisu veidošanos vēja turbīnu gultņos un tēmas iestrāde studentu izglītībā ilgtspējīgai attīstībai” ietvaros

Angļu valodā


Projektu konkurss 2017

Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs atbalsta projektus, kas veicina zinātnisko sadarbību starp Vāciju no vienas puses un Igauniju, Latviju un Lietuvu – no otras, kā arī veicina zinātnisko sadarbību Baltijas valstu starpā. Atbalstīti tiek projekti jebkurā zinātnes nozarē un visdažādākajās formās, piemēram, tematiskas vieslekcijas un semināri, pētījuma projekti, konferences, publikācijas u.c.

Nosacījumi dalībai konkursā:

  • Projekta iesniedzējam jāpārstāv Igaunijas, Latvijas vai Lietuvas augstākās izglītības iestāde vai zinātniska institūcija.
  • Projekta iesniedzējam projektā jāsadarbojas ar partneri no Vācijas, kurš pārstāv valsts vai valstiski atzītu augstākās izglītības iestādi vai zinātnisku institūciju. Projektā var iesaistīt arī vairākus partnerus no Vācijas un Baltijas valstīm.
  • Projektam jāveicina augstākās izglītības un zinātnes kvalitāte Igaunijā, Latvijā un/vai Lietuvā, kā arī ilgtspējīga zinātniskā sadarbība ar Vāciju. Priekšroka tiek dota projektiem, kuru īstenošanā ir iesaistītas visas trīs Baltijas valstis.
  • Projekta īstenošanai tiek piešķirts finansējums līdz 5 000 EUR. Ja sniegts labs pamatojums un projekts ir īpaši kvalitatīvs, tad izņēmuma gadījumā projekta īstenošanai ir iespējams saņemt arī lielāku finansējumu.

Projektu iesniegšanas termiņi:

  • līdz 17.10.2016.: projekts jāīsteno laika periodā no 15.01.2017.–15.11.2017.
  • līdz 15.03.2017.: projekts jāīsteno laika periodā no 15.06.2017.–15.12.2017.

Iesniedzamie dokumenti vācu vai angļu valodā:
1. Projekta pieteikums
2. Finansēšanas plāns
3. Vācu partnera sadarbības apliecinājums dalībai projektā
 
Iesniedzamo dokumentu veidlapas un projektu konkursa vadlīnijas.

Projektu izvērtēšana:

Lēmumu par atbalstu projektiem pieņem Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja valdes izveidota komisija, kura sastāv no zinātniekiem no Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un Vācijas. Projektu pieteicēji iespējami drīz tiek rakstiski informēti par komisijas lēmumu.
 
Informācijai un konsultācijām:
Tālr. 67286033, e-pasts: hochschulkontor@lu.lv