Starptautiskā vasaras skola «Instant»

23.07.– 06.08.2016, Cēsis

Organizatori – Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte, FOLD.

28 dalībnieki no 17 valstīm.

Vasaras skolas «Instant» dalībnieki pētīja maza mēroga pēkšņu arhitektūru — viegli pielāgojamas, daudzveidīgas un šodienas neatliekamajām vajadzībām atbilstošas formas.

Par vasaras skolas būvlaukumu šogad kļuva Cēsu pilsētas pamanāmākā vēsturiskā ražotne — vecais alus brūzis, kas palēnām pārtop par mākslas un zinātnes centru.

Šogad tapušās instalācijas ir lielākās vasaras skolas pastāvēšanas vēsturē.

Vides instalācija «Archive of Truth and Bluff» ir koka režģis, kas ved ceļojumā cauri brūža būvvēsturei uz tā iespējamo nākotni. Tā vainagojas ar terasi mākoņos, no kuras paveras skats uz Pils parku. Objekts tapis latviešu arhitektu Austra Mailīša un Andras Odumānes, kā arī viņu kolēģa no Japānas Reidži Kobajaši (Reiji Kobayashi) vadībā.

Otra instalācija – 13 metrus garais tilts «Night Train» — ir sliežu ceļš ar kustināmu vagonu, kas četrās dažādās pozīcijās kalpo atšķirīgām funkcijām un aktivizē telpu ap sevi. Tilta vienā galā atrodas galds, bet otrā — pārkare ar skatu uz Pils parku. Pārvietojamais vagons kalpo gan kā skaņas, gan gaismas avots, lai akcentētu vienu no brūža simboliem — skursteni. Darbnīcu, kurā tapa šī instalācija, vadīja Vīnē strādājošais latviešu arhitekts Niklāvs Paegle un viņa kolēģi no Londonas Tomass Randels–Peidžs (Thomas Randall–Page) un Teodors Molojs (Theodore Molloy).


Starptautiskā vasaras skola «A Journey Beyond the Traditional Wooden Craft and Art»

22.– 28.08.2016 Rīga, Līgatne

Organizatori – Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Dizaina tehnoloģiju institūts, SSD.

13 dalībnieki no 6 valstīm.

RTU MLĶF DTI Koka tehnoloģiju darbnīcā RTU MLĶF Dizaina un materiālu tehnoloģiju katedras laboratorijas vadītāja Artūra Ķīša vadībā dalībniekiem bija iespēja iegūt zināšanas par kokapstrādes darbagaldiem, veidojot individuālus koka izstrādājumus.

Savukārt Vienkoču parkā tā veidotājs un meistars Rihards Vidzickis dalībniekus iepazīstināja ar rokas kokapstrādes instrumentiem, ko dalībnieki izmantoja, gatavojot vienkoču siles un traukus, kā arī individuālus elku stabus.

Vasaras skolas noslēgumā dalībnieki atzina, ka šī ir bijusi ļoti vērtīga nedēļa, kuras laikā gūta dziļāka izpratne par kokapstrādi, Latvijas identitāti un etnogrāfijas elementiem, kā arī iepazīti jauni draugi ar līdzīgām interesēm. Lai gan darbs kokapstrādē bijis fiziski grūtāks, nekā sākotnēji domājuši, dalībnieki ir gandarīti par iegūtajām zināšanām un pašu rokām izveidotajiem koka priekšmetiem.


Starptautiskā vasaras skola maģistrantiem un doktorantiem «Product Development: Green Technologies»

15. 08.–19.08.2016, Rīga

Organizatori – Doktorantūras skola, Dizaina Fabrika.

25 maģistranti un doktoranti no 7 valstīm.

Vasaras skola veltīta šādiem tematiem: produktu dizains, radošā domāšana, biznesa modelēšana, tirgus izpēte un produktu prezentācija.

Vasaras skolas laikā jaunie pētnieki risināja piecus dažādus izaicinājumus: bioreaktora izmantošanu industriālajās siltumnīcās, bērnu izglītošanu par zaļo enerģiju, dažādiem lietotājiem piemērotas plūdu prognozēšanas platformas izveidi, sabiedrības iesaisti smaku piesārņojuma noteikšanā un urbāno dārzu izveidi uz ūdens. Šos izaicinājumus RTU zinātnieki izstrādāja sadarbībā ar Sarkandaugavas attīstības biedrību un zinātnes centru «ZINOO».

Bērniem tika radīts stends «Vai tu vari uzvarēt sauli?», kur sacensību veidā 7–11 gadus veci bērni varēs iegūt zināšanas par saules enerģiju. Vasaras skolas laikā tika izveidots sākotnējais stenda prototips, kas tiks pilnveidots sadarbībā ar zinātnes centru «ZINOO».

Vasaras skolā izveidotais peldošo dārzu projekta prototips apskatāms Zunda kanālā pie Zunda dārza. Peldošo dārzu platformas ir tikai šī projekta redzamā daļa, jo zem ūdens atrodas konstrukcija, kas palīdz attīrīt piesārņoto upes ūdeni. Ar šo risinājumu aizsākas videi draudzīgu peldošo pilsētas dārzu konstrukciju izstrāde, kas tiks tālāk attīstīta, sadarbojoties ar RTU pētniekiem.

Gan plūdu prognozēšanai, gan smaku piesārņojuma noteikšanai vasaras skolas dalībnieki koncentrējās uz informācijas tehnoloģiju risinājumu izstrādi. Komanda, kas darbojās pie plūdu prognozēšanas platformas izveides, nāca klajā ar ievērojami daudzpusīgāku risinājumu, kas ļautu iedzīvotājiem ziņot par dažādām dabas stihijām – sniegu, lietu, plūdiem, ugunsgrēkiem u.tml., izmantojot vienkāršu aplikāciju. Bet komanda, kas strādāja pie sabiedrības iesaistes smaku piesārņojuma noteikšanā Sarkandaugavā, piedāvāja veselu rīku komplektu – mājas lapu, aplikāciju, dienasgrāmatu, kas ļautu dažādām sabiedrības grupām ziņot par nevēlamām smakām savā apkaimē.

Jaunie pētnieki, kas veidoja bioreaktoru industriālajām siltumnīcām, sagatavoja uzlabotu prototipa ideju, ko komanda tālāk attīstīs sadarbībā ar RTU Cēsu filiāles zinātniekiem, kuri pie šīs idejas strādā jau vairāk nekā pusotru gadu.