Vasarā RTU uzņēma delegācijas no Ķīnas, Japānas un Austrijas, Dienvidāfrikas Republikas

Ķīna 

22.06.2016.

RTU viesojās Pekinas starptautisko studiju universitātes (Beijing International Studies university) delegācija – vice prezidents Qiu Ming, dekāne Wang Lei un studiju daļas vadītāja Zhang Xihua. Vizītes laikā, klātesot RTU rektoram L. Ribickim, rektora vietniekam I. Tipānam un administratīvajam direktoram J. Šlihtem, tika parakstīts sadarbības līgums, ietverot akadēmisko un zinātnisko sadarbību.


Japāna

27.06.2016.

Sadarbībā ar Japānas vēstniecību Latvijā, RTU apmeklēja Tokijas universitātes emeritētais profesors, Japānas ārlietu ministra padomnieks zinātnē T. Kishi, klātesot arī pārstāvjiem no Japānas zinātnes un tehnoloģiju aģentūras. Tiekoties ar zinātņu prorektoru T. Juhnu, tiek pārrunāta iespējamā sadarbība kompozītmateriālu pētniecības jomā, fokusējoties uz aviācijas un mašīnbūves nozarēm.


Ķīna

28.06.2016.

RTU apmeklēja Šanhajas municipalitātes zinātnes komisijas pārstāvji, klātesot pārstāvjiem no IZM. Vizītes laikā viesi tiek iepazīstināti ar RTU sasniegto pētniecības jomā, kā arī prioritārajiem pētniecības virzieniem jeb platformām. Viesojoties Ķīpsalas campus, viesi apmeklēja EEF un MLĶF esošās laboratorijas, kā arī tikās ar zinātniekiem, lai pārrunātu iespējamo sadarbību ar Šanhajas reģiona uzņēmumiem.


Ķīna

13.06.2016.

RTU notika Šandongas Tehnoloģiju universitātes (Shandong University of Technology SDUT) Ķīnā delegācijas vizīte. Tās laikā RTU rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis un SDUT Padomes vadītājs profesors Du Guangzhen parakstīja sadarbības līgumu par studentu apmaiņu un kredītpunktu atzīšanu, lai veicinātu SDUT materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas jomas bakalaura līmeņa studentu īstermiņa un ilgtermiņa apmaiņu RTU.


Japāna

05.08.2016. 

RTU viesojās Ritsumeikas Universitātes (Ritsumeikan University – RU) Būvniecības inženierzinātņu fakultātes dekāna vietnieks profesors Takeyuki Okubo un Inženierzinātņu skolas starptautiskās izglītības koordinatore asociētā profesore Shizuyo Asai.    

Vizītes laikā Japānas viesi tikās ar  rektora vietnieku starptautiskajā sadarbībā un ārzemju studentu apmācībā Igoru Tipānu, SSD direktori Lieni Mauriīti un SSD projektu vadītāju Ēriku Badamšinu. Puses pārrunāja  universitāšu pieredzi studiju, zinātnes un pētniecības jomā, kā arī  iespējamo sadarbību studentu apmaiņā.

RU pārstāvji apmeklēja RTU Dizaina fabriku, kā arī iepazinās  ar ārzemju studentu un vieslektoru izmitināšanu un sadzīves apstākļu nodrošinājumu.


Austrija

15.08.2016. 

RTU viesojās Austrijas Lietišķo zinātņu augstskolas “campus 02” pārstāvji – Dieter Lutzmayr un Barbara Schantl, lai kopā ar RTU kolēģiem pārrunātu savstarpējās sadarbības iespējas. Sākotnēji sadarbība varētu tikt veidota Erasmus+ līguma ietvaros, piedāvājot studentu un mācībspēku apmaiņu loģistikas, telekomunikāciju, mašīnzinību un informācijas tehnoloģiju programmu ietvaros. Nākotnē iecerēts izveidot starpdisciplināru  kopēju studiju programmu  programmā “Automation Technology”.


Dienvidāfrikas Republika

Jaunā Erasmus+ programma Rīgas Tehniskajai universitātei paver arvien plašākas iespējas sadarbībai ārpus Eiropas un, līdz ar studentu apmaiņu, aktivizējas arī universitātes personāla un mācībspēku mobilitāte. Šī gada aprīlī pieredzes apmaiņā uz Cape Peninsula University of Technology (CPUT) Dienvidāfrikas Republikā devās RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes dekāns prof. Jānis Grundspeņķis.

Jūlijā atbildes vizītē RTU ciemojās CPUT Starptautiskās sadarbības departamenta pārstāvis Matome Tharold Mokoena. Vizītes laikā viņš iepazinās ar RTU Komunikācijas un mārketinga departamenta darbību, kā arī Studentu parlamenta aktivitātēm. Īpašu interesi kolēģis no CPUT izrādīja par sporta aktivitātēm RTU, tāpēc, tā vietā, lai klausītos par to, kā RTU sporto, Matome pats tika iesaistīts fiziskās aktivitātēs. Viņš aizvadīja intensīvu tenisa nodarbību profesionāla trenera uzraudzībā un pārliecinājās par to, ka RTU aktivitātes neaprobežojas ar darbu laboratorijās.

RTU ĀSD Starptautisko projektu nodaļai ir ārkārtīgi liels prieks, ka pateicoties Erasmus+ programmai tiek veicināta personāla un mācībspēku apmaiņa un uz to noteikti tiks likts uzsvars arī nākamajās projekta kārtās.