Sadarbības perspektīvas Amerikas Savienotajās Valstīs

Šī gada septembrī RTU ĀSD Starptautisko projektu nodaļas darbinieki Anete Beinaroviča un Timo Turunen nedēļu viesojās Ņujorkas štata Bufalo Universitātē (The State University of New York at Buffalo). Vizīte notika Erasmus+ personāla pieredzes apmaiņas programmas ietvaros un oktobra beigās uz RTU atbildes vizītē brauks divas Bufalo Universitātes School of Management pārstāves.

Vizītes laikā RTU darbinieki apskatīja universitātes kompleksu, piedalījās svinīgajā Arhitektūras un Plānošanas fakultātes ēkas Hayes Hall atkāšanas pasākumā, apmeklēja vairākas UB laboratorijas, piedalījās lekcijās, kā arī tikās ar vairāku UB fakultāšu pārstāvjiem. Rīgas Biznesa skola sadarbībā ar Bufalo Universitāti jau ir izveidojusi vienotu biznesa studiju programmu, kuras ietvaros studenti trīs gadus mācās Rīgā un pēdējo studiju gadu pavada Bufalo, iegūstot gan RTU, gan UB grādu.

Vizītes laikā noskaidrojās, ka UB ir ārkārtīgi ieinteresēti ar RTU sadarboties arī arhitektūrā un inženierzinātnēs, nākotnē izveidojot līdzīgas 3+1 modeļa studiju programmas. Starptautisko projektu nodaļa cer sadarbību ar Bufalo paplašināt arī turpinot izmantot Erasmus+ programmas sniegtās priekšrocības personāla akadēmiskās un pieredzes apmaiņas, kā arī studentu mobilitātes ietvaros.


Erasmus Mundus projekta EBW+ stipendiātu sagaidīšana Portugālē

Erasmus Mundus projekta EBW+ galvenais mērķis ir veicināt starptautisko sadarbību starp Eiropas un Brazīlijas augstākās izglītības iestādēm. Pagājušajā studiju gadā šīs programmas ietvaros RTU viesojās 5 studenti un 1 pasniedzējs, taču šogad tie ir 9 studenti visos studiju līmeņos.

Pirms studenti no Brazīlijas dodas uz saviem studiju galamērķiem dažādās Eiropas universitātēs, tai skaitā RTU, Porto Universitāte (Universidade do Porto), kas ir galvenais projekta koordinators, aicina studentus uz Portugāli, kur trīs dienu laikā viņi var labāk iepazīties ar EBW+ programmu, viens ar otru, kā arī labāk sagatavoties studiju periodam ārzemēs. Studentus Portugālē sagaidīt devās arī RTU ĀSD Starptautisko projektu nodaļas pārstāve Anete Beinaroviča un par savu pieredzi Latvijā studentiem stāstīja Porto Universitātes absolvente Inês Barge, kura 6 mēnešus pavadīja kā praktikante RTU Starptautisko projektu nodaļā. Lai gan šis ir pēdējais studiju gads, kad darbojas EBW+ programma, RTU Starptautisko projektu nodaļas mērķis ir turpināt veiksmīgi iesākto sadarbību ar Brazīliju Erasmus+ programmas ietvaros, kā arī meklēt citas iespējas, lai nākotnē palielinātu studentu skaitu no Brazīlijas un veicinātu abpusēju mobilitātes plūsmu.