2016. gada 17. oktobrī noslēdzas 2017. gada projektu konkursa 1. kārta!

Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs atbalsta projektus, kas veicina zinātnisko sadarbību starp Vāciju no vienas puses un Igauniju, Latviju un Lietuvu – no otras, kā arī veicina zinātnisko sadarbību Baltijas valstu starpā. Atbalstīti tiek projekti jebkurā zinātnes nozarē un visdažādākajās formās, piemēram, tematiskas vieslekcijas un semināri, pētījuma projekti, konferences, publikācijas u.c.Nosacījumi dalībai konkursā:

  • Projekta iesniedzējam jāpārstāv Igaunijas, Latvijas vai Lietuvas augstākās izglītības iestāde vai zinātniska institūcija.
  • Projekta iesniedzējam projektā jāsadarbojas ar partneri no Vācijas, kurš pārstāv valsts vai valstiski atzītu augstākās izglītības iestādi vai zinātnisku institūciju. Projektā var iesaistīt arī vairākus partnerus no Vācijas un Baltijas valstīm.
  • Projektam jāveicina augstākās izglītības un zinātnes kvalitāte Igaunijā, Latvijā un/vai Lietuvā, kā arī ilgtspējīga zinātniskā sadarbība ar Vāciju. Priekšroka tiek dota projektiem, kuru īstenošanā ir iesaistītas visas trīs Baltijas valstis.
  • Projekta īstenošanai tiek piešķirts finansējums līdz 5 000 EUR. Ja sniegts labs pamatojums un projekts ir īpaši kvalitatīvs, tad izņēmuma gadījumā projekta īstenošanai ir iespējams saņemt arī lielāku finansējumu.

Projektu iesniegšanas termiņi:

  • līdz 17.10.2016.: projekts jāīsteno laika periodā no 15.01.2017.–15.11.2017.
  • līdz 15.03.2017.: projekts jāīsteno laika periodā no 15.06.2017.–15.12.2017.

Iesniedzamie dokumenti vācu vai angļu valodā:

  1. Projekta pieteikums
  2. Finansēšanas plāns
  3. Vācu partnera sadarbības apliecinājums dalībai projektā

Iesniedzamo dokumentu veidlapas un projektu konkursa vadlīnijas.

Projektu izvērtēšana:

Lēmumu par atbalstu projektiem pieņem Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja valdes izveidota komisija, kura sastāv no zinātniekiem no Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un Vācijas. Projektu pieteicēji iespējami drīz tiek rakstiski informēti par komisijas lēmumu.
 
Tālrunis: 67286033, e-pasts: hochschulkontor@lu.lv 

Plašāka informācija par projektu konkursu.


Pasākumi

6.–8. oktobrī Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Magnum auditorijā, Jelgavas ielā 1, Rīgā

„Redzes fizioloģijas, vides un redzes uztveres simpozijs (VisPEP 2016)” Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja projekta „Starptautiskais redzes fizioloģijas, vides un redzes uztvere simpozijs (VisPEP 2016)” ietvaros

Angļu valodā

17. oktobrī plkst. 16.30–18.00 Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē, Teorētiskās fizikas katedrā, F213 telpā, Zeļļu ielā 25, Rīgā

Dr. Damiena Favres (Damien Favre) seminārs „Sintētiski magnētiskie peldētāji: no indivīda līdz kolektīvai iedarbībai” Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja projekta „Magnetotaktisku baktēriju stohastiskā  dinamika pie gadījuma rakstura rotācijas motoru pārslēgšanās” ietvaros

Angļu valodā / Interesentiem lūgums reģistrēties pa e-pastu: guntars.kitenbergs@lu.lv

18. oktobrī plkst. 16.30–18.00 Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē, Teorētiskās fizikas katedrā, F213 telpā, Zeļļu ielā 25, Rīgā

Klāsa Bentes (Klaas Bente) seminārs „Magnetotaktiska baktērija: liekot magnētiem peldēt” Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja projekta „Magnetotaktisku baktēriju stohastiskā  dinamika pie gadījuma rakstura rotācijas motoru pārslēgšanās” ietvaros

Angļu valodā / Interesentiem lūgums reģistrēties pa e-pastu: guntars.kitenbergs@lu.lv

28. oktobrī Latvijas Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu centra konferenču zālē, Kalpaka bulvārī 4, Rīgā

Prof. Dr. Elmāra Mitlera (Elmar Mittler) vieslekcija „Digitālie izdevumi: jauna paradigma akadēmiskajiem izdevumiem”

Angļu valodā / Plašāka informācija