DAAD (Vācijas akadēmiskās apmaiņas dienests)

DAAD piedāvā dažādas stipendijas  studentiem, augstskolu absolventiem, doktorantiem, pētniekiem un augstskolu mācībspēkiem.

Pieteikšanās:

2016. gada 15. novembris: stipendijām maģistrantiem un promocijas darbu izstrādei visu augstskolu programmu absolventiem, kā arī pētnieku stipendijām.

2016. gada 1. decembris: augstskolu vasaras kursiem studentiem, sākot no 2. studiju gada.  

Vairāk informācijas par DAAD stipendijām vācu valodā.

DAAD Informācijas centrs Rīgā, Kaļķu ielā 1-402, ic@daad.lv, 67228800.


Berlīnes parlamenta studiju stipendija

Berlīnes parlaments piešķir stipendijas visu studiju virzienu absolventiem un doktorantiem no Francijas, Lielbritānijas, ASV un postpadomju valstīm, kuri vēlas apmeklēt Berlīnes pētniecības iestādes.

Pieteikšanās: 2016. gada 15. decembris.


Frīdriha Eberta fonds

Frīdriha Eberta fonds piešķir finansējumu Vācijas un citu valstu bakalaura, maģistra studentiem, kā arī visu specialitāšu doktorantiem.
Doktorantūras stipendijai iespējams pieteikties jebkurā laikā.

Vairāk informācijas par stipendijām.


Slovākijas stipendiju programma

Programmā var pieteikties Latvijas studenti, doktoranti un mācībspēki, lai studiju vai pētniecībās nolūkā dotos uz Slovākiju.

Vairāk informācijas par Slovākijas stipendiju programmu mājaslapā: www.scholarships.sk.

Pieteikšanās termiņš šā studiju gada pavasara semestrim – 31. oktobris; nākamajam studiju gadam – 2017. gada 30. aprīlis.


Baltijas Studiju asociācijas stipendijas

Līdz 2016. gada 20. decembrim Latvijas doktoranti un jaunie zinātnieki var pieteikties uz Baltijas Studiju asociācijas stipendijām.


Izraēlas valdības stipendijas

Līdz šā gada 30. novembrim iespējams pieteikties Izraēlas valdības stipendijām 2017./2018. akadēmiskajam gadam. 


Šveices valdības izcilības stipendija

Latvijas pētnieki, doktoranti un mākslas augstskolu studenti ar iegūtu bakalaura grādu var iesniegt dokumentus, lai piedalītos starptautiskā stipendiju konkursā un iegūtu Šveices valdības izcilības stipendijas.