Pasākumi Latvijā

24. novembrī plkst. 14–19, RTU, Kaļķu ielā 1, 403.

«Eiropas arhitektūras dialogs par sarežģījumiem vēsturiskā mantojuma attīstībā»

Referenti:

 • Prof., Dr. phil. Aksels Klausmeiers (Axel Klausmeier) – Vācija
 • Endriks Mends (Endrik Mänd) – Igaunija
 • Prof. Irina Rauda (Irina Raud) – Igaunija
 • Prof. Katrīna Pādama (Katrin Paadam) – Igaunija
 • Prof., Dr.sc.ing. Dagmāra Jēgere (Dagmar Jäger) - Igaunija
 • Viktorija Prilenska – Latvija
 • Oskars Redbergs – Vācija
 • Prof., dr.sc.inf. Sergejs Kruks (Sergei Kruk) – Latvija

Angļu valodā


Pasākumi ārpus Latvijas

9. novembrī plkst. 13

Karlsrūes Lietišķo zinātņu universitātes Sensoru un informāciju sistēmu institūtā, Moltkestraße 30, Karlsrūē, Vācijā

Jena Knoblauha (Jens Knoblauch) vieslekcija «Jaunākie rezultāti par špineļa ferītu gāzes sensoriem» Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja projektā «Jauni gāzes jutīgi špineļa oksīdi uzlabotai gāzu analīzei ar termo-ciklisko gāzu detektēšanas paņēmienu»

Angļu valodā

................................

21. novembrī plkst. 13

Leibnica Hannoveres Universitātes Elektrotehnoloģiju institūtā, semināru telpā, Wilhelm-Busch-Straße 4, Hannoverē, Vācijā

Asoc. prof. Dr. Andra Jakoviča vieslekcija «Ar vēja turbīnu gultņu WEC sabrukšanas veidu saistītas elektromagnētiskās parādības modelēšana» Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja projektā «Elektriskās iedarbības izpēte uz balto kodināšanas plaisu veidošanos vēja turbīnu gultņos un tēmas iestrāde studentu izglītībā ilgtspējīgai attīstībai»

Vācu valodā

................................

23. novembrī

Brēmenes Universitātes Darba un ekonomikas institūtā, Universitätsallee 21, Brēmenē, Vācijā

Prof. Astas Savanevičienes (Asta Savanevičiene) un Dr. Živiles Stankevičiūtes (Živilė Stankevičiūtė) vieslekcija «Ilgtspējīga cilvēkresursu vadība: mazāk negatīvas ietekmes uz darbiniekiem, lielāka vērtība organizācijai» projektā «Darbinieku psihiskās veselības reģenerācija un stiprināšana – pētniecības metodoloģijas attīstība»

Angļu un vācu valodā

Vairāk informācijas par pasākumiem.


Projektu konkurss

Š. g. 17. oktobrī noslēdzās projektu konkursa 2017 pirmā kārta!

Kopā tika iesniegti 19 projektu pieteikumu, no kuriem 11 ir no Latvijas (7 no tiem ir no Rīgas Tehniskās universitātes), 7 – no Lietuvas un 1 – no Igaunijas, šādās nozarēs (iekavās norādīts projektu pieteikumu skaits attiecīgajā nozarē):

 • matemātika un dabas zinātnes (3)
 • tieslietu, ekonomikas un sociālās zinātnes (4)
 • valodniecība un kultūrzinātnes (1)
 • inženierzinātnes (6)
 • medicīna (2)
 • veterinārmedicīna, lauksaimniecība, vides, zemes un meža zinātnes, uzturzinātne, ekoloģija (1)
 • starpdisziplināri projekti (2) 

Līdz 2017. gada 15. martam (projekts jāīsteno laika periodā 15.06.2017.–15.12.2017.) iespējams iesniegt projektu pieteikumus projektu konkursa 2017 otrajai kārtai.

Iesniedzamie dokumenti vācu vai angļu valodā:

 1. projekta pieteikums (Word formātā);
 2. finansēšanas plāns (Excel formātā);
 3. vācu partnera sadarbības apliecinājums dalībai projektā (uz partnerinstitūcijas veidlapas, PDF formātā). 

Informācijai un konsultācijām: tālrunis 67286033, hochschulkontor@lu.lv.

Vairāk informācijas par projektu konkursu.