Erasmus+ stipendiju konkurss rudens semestri

Septembrī un oktobrī norisinājās studentu pieteikšanās Erasmus+ stipendijām mobilitātei uz Eiropas Savienības valstīm. SSD Starptautiskās mobilitātes nodaļas īstenotais Erasmus+ programmas projekts nodrošina stipendijas apmaiņas studijām vai praksei.

Konkursam par stipendijām studiju mobilitātei 2016./2017. gada pavasara semestrī pieteicās 112 studenti no visām RTU fakultātēm. Atlases procesā apmaiņai apstiprināja 69 studentus, vēl 20 studentiem, kuri uzrādīja konkursā nedaudz zemākus, bet labus rezultātus, tika piedāvāta iespēja doties apmaiņā bez finansējuma no projekta. Diemžēl projekta ierobežotā budžeta dēļ nav iespējas piešķirt stipendijas visiem konkursu izturējušiem studentiem. No ārzemju studentiem apmaiņā visvairāk ieinteresēti ir RTU studenti no Indijas (15) un Uzbekistānas (12). Par iecienītākajām studiju vietām izvēlētas augstskolas Čehijā, Zviedrijā un Lietuvā. 

Prakses stipendiju konkursā piedalījās 58 studenti. Konkursu izturēja visi kandidāti. Stipendijas praksei Eiropas Savienības uzņēmumos viņi varēs saņemt gan kamēr vēl ir RTU studenti, gan arī 12 mēnešu laikā pēc studiju beigām kā nesenie studiju beidzēji. Pieredze liecina, kā šīs kategorijas prakses kļūst arvien populārākas studentu vidu. Par pieteikšanos šai stipendijai gan jāpadomā vēl kamēr esi students!

Nākamie Erasmus+ stipendiju konkursi norisināsies 2017. gada februārī un martā.


Studenti no Itālijas aicina RTU studentus īstenot Erasmus+ programmas mobilitāti Itālijā

4. novembrī Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Starptautiskās sadarbības centrā notika pasākums veltīts studiju iespējām Itālijā, kurā Erasmus+ programmas studenti no Itālijas RTU studentiem prezentējas savas nosūtītāj universitātes, aicinot tajās īstenot Erasmus+ programmas mobilitāti.

Pasākumā studenti no Itālijas ne tikai informēja par studiju iespējām Romas Universitātē «La Sapienza» (University of Rome «La Sapienza»), Brēšas Universitātē (University of Brescia) un Neapoles Universitātē «Parthenope» (Parthenope University of Naples), bet arī – sniedza plašu ieskatu par šīm pilsētām un brīvā laika pavadīšanas iespējām tajās.

Studenti no Itālijas atbildēja uz RTU studentu uzdotajiem jautājumiem, kā arī abas puses apmainījās ar kontaktiem, šādā veidā dibinot ciešākas attiecības, kas RTU studentiem var noderēt, īstenojot Erasmus+ programmas mobilitāte kādā no iepriekšminētajām RTU partneraugstskolām Itālijā.

Romas Universitātes «La Sapienza» prezentācijas video.

Brēšas Universitātes prezentācijas video.

Neapoles Universitātes «Parthenope» prezentācijas video.