Starptautiskie līgumi

RTU ir noslēgts 621 starptautiskais sadarbības līgums (t.sk. 325 ERASMUS+ līgumi). 2016. gadā noslēgti 32 jauni līgumi  ar augstākās izglītības iestādēm no 18 valstīm, noslēgti vai atjaunoti 54 ERASMUS+ līgumi. Aktīva sadarbība izveidojusies ar Ķīnu, Kazahstānu, Vāciju un Franciju.


Sadarbības iespējas Balkānu reģionā

Šī gada novembrī RTU SSD un ĀSD pārstāvji devās vizītē uz Balkānu reģionu, kur apmeklēja esošos un tikās ar jauniem sadarbības partneriem Bosnijā un Hercogovinā, Serbijā, Albānijā un Kosovā.

Viens no brauciena mērķiem bija sagatavoties jaunā Erasmus+ projekta pieteikuma ar partnervalstīm sagatavošanai, kas sevī ietver studentu mobilitāti un personāla akadēmisko un pieredzes apmaiņu. Vizīšu laikā tika novadīti informatīvie semināri studentiem, kuru mērķis bija iepazīstināt ar studiju iespējām RTU un Latviju.

Brauciena laikā tika apmeklētas šādas universitātes: University of Sarajevo (Bosnija un Hercogovina), University of Belgrade, University of Novi Sad, John Naisbitt University, University of Kragujevac, Belgrade Banking Academy, Belgrade Metropolitan University (Serbia), Polytechnic University of Tirana, University of Tirana, Aleksander Moisiu University of Durres (Albania), University of Pristina, University of Applied Sciences in Ferizaj (Kosovo). Ar esošajiem un jaunajiem partneriem tika apspriestas dažādas akadēmiskas un zinātniskas iniciatīvas.

Ja Jums rodas interese par sadarbības uzsākšanu ar Balkānu reģiona universitātēm, lūdzu sazinieties ar Starptautiskās sadarbības departamentu (Liene.Maurite@rtu.lv, 67089343).


Sadarbība ar Indiju

Ārzemju studentu Departamenta direktor vietniece Zane Purlaura š.g. 10–12. novembrim apmeklēja FICCI pasaules augstākās izglītības samitu Indijā, kura moto bija "Izglītība rītdienai: mācies Indijā – māci pasaulei".

Šī gada samita galvenais sadarbības partneris bija Eiropas Savienība un konferences laikā galvenokārt tika apspriestas Eiropas Savienības finanšu instrumentu piedāvātās iespējas sadarbības veidošanai un projektu pieteikšanai.  Vizītes laikā bija iespēja tikties ar jau esošajiem RTU sadarbības partneriem Vellore Tehnoloģiju institūtu, Hindustānas universitāti kā arī vienoties par sadarbības līguma noslēgšanu ar Veltech Tehnisko universitāti. Jāmin, ka vislielākais ārzemju studentu skaits pašreiz iebrauc tieši no Indijas un ar Indijas augstskolām ir uzsākta ļoti cieša sadarbība īstermiņa kursu organizēšanā. 


Prezentācija

Starptautiskās sadarbības departaments ir aktualizējis RTU prezentāciju angļu valodā, ietverot tajā visaptverošu informāciju par universitātei aktuālajiem jautājumiem.

Lai saņemtu prezentāciju, lūgums atsūtīt pieteikumu Starptautiskam sadarbības departamentam, Inesei Džarcānei uz e-pastu: inese.dzarcane@rtu.lv. Tā kā kopējais fails ir apjomīgs, to, pēc pieteikuma saņemšanas, nosūtīsim Jums uz e-pastu, izmantojot failu uzglabāšanas vietni failiem.lv.