Noslēdzies INOCAST projekts sadarbībā ar Centrālāzijas universitātēm

Šī gada novembrī RTU Ārzemju studentu departamenta Starptautiskās projektu nodaļas vadītājs Kārlis Valtiņš un projektu koordinators Timo Turunen viesojās Tadžikistānā, kur Tajik State University of Law, Business and Politics notika pēdējā ES Tempus programmas finansētā INOCAST projekta partneru tikšanās, pirms projekts tiek noslēgts.

Trīs gadu laikā projekta ietvaros tika izveidotas t.s. Inovāciju laboratorijas (Innolabs) visās 14 projektā iesaistītajās Centrālāzijas universitātēs, kuru darbības mērķis arī pēc projekta beigām būs turpināt celt Centrālāzijas augstākās izglītības iestāžu pētniecības un inovāciju kapacitāti, kā arī veicināt universitāšu sadarbību ar uzņēmumiem.

Neskaitot Centrālāzijas augstākās izglītības iestādes projektā bija iesaistīta arī University of Borås (Zviedrija), Universitat Autònoma de Barcelona (Spānija), Coventry University (Lielbritānija) un, protams, Rīgas Tehniskā universitāte.

Neskatoties uz to, ka 2016. gada nogale iezīmē INOCAST projekta noslēgumu, visas izveidotās Inovāciju laboratorijas turpinās savu darbību arī pēc tā beigām ar mērķi arvien vairāk paplašināt jau izveidoto Centrālāzijas inovāciju tīklu. Projekta konsorcijs jau tagad ir uzsācis darbu pie turpmākās stratēģijas izstrādes, kas nodrošinātu Inovāciju laboratorijām papildu finansējumu un ilgtspējību.


Izsludināts 2017. gada Nordplus programmas projektu konkurss

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina iesniegt pieteikumus Nordplus 2017. gada konkursā, līdz 2017. gada 1. martam pieteikumus aicinātas iesūtīt izglītības iestādes un organizācijas, kas darbojas izglītības jomā.

Nordplus piedāvā īstenot studentu, skolēnu un pasniedzēju mobilitātes, kā arī dažādas sadarbības tīklu un projektu aktivitātes izglītībā starp Baltijas valstīm un Ziemeļvalstīm.

Nordplus 2017. gada konkursā iespēja pieteikt projektus šādās Nordplus programmās:

  • Jauniešu programma, Augstākās izglītības programma,
  • Pieaugušo izglītības programmā Horizontālā programma
  • Ziemeļvalstu valodu programma. Kopējais Nordplus budžets 2017. gadam ir aptuveni 9,1 miljons eiro. Programmā piedalās Baltijas valstis un Ziemeļvalstis: Dānija, Somija, Islande, Norvēģija, Zviedrija, Lietuva, Igaunija un Latvija. Nordplus projekti veicina starpkultūru sadarbību, uzlabo un ievieš jauninājumus Ziemeļvalstu un Baltijas valstu izglītības sistēmās.

Vairāk par projektu konkursu, katras programmas mērķiem, projektu īstenotāju pieredzi un līdzfinansējuma apjomu iespējams uzzināt VIAA mājaslapāNordplus oficiālajā vietnē vai Nordplus Call for applications.

Vai sazinoties ar VIAA Starptautiskās sadarbības programmu nodaļas Vecāko projektu vadītāju Lieni Gailīti, tālr. 67785424, e-pasts: liene.gailite@viaa.gov.lv vai nordplus@viaa.gov.lv.