Šveice

Vadošā Šveices tehniskā universitāte – ETH Zuerich, izsludina pieteikšanos Branco Weiss stipendijai, kas paredzēta jaunajiem doktorantiem (postdocs) pētījumu veikšanai 5 gadu garumā jebkurā pētnieciskajā institūcijā.

Ar stipendijas nolikumu var iepazīties www.society-in-science.org


Vācija

Izsludināta pieteikšanās «Humbolt» stipendijai pēcdoktorantūras pētniecības veikšanai Vācijā

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU), kas ir Baltijas Universitāšu programmas (Baltic University Programme – BUP) biedrs, jaunajiem zinātniekiem un pētniekiem ir iespēja pieteikties «Alexander von Humbolt» fonda izsludinātajai stipendijai pēcdoktorantūras pētniecības darba veikšanai jomā, kas saistīta ar ilgtspējīgu attīstību Vācijā.

Iespēja pieteikties Berlīnes Parlamenta studiju fonda stipendijai

Līdz 2016. gada 15. decembrim Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) absolventiem un jaunajiem zinātniekiem ir iespēja pieteikties Berlīnes Parlamenta studiju fonda stipendijai. Kandidātu atlases procesā tiks vērtēti dažādi kritēriji, ieskaitot akadēmiskos panākumus un iesaisti sabiedriskajās aktivitātēs.

RTU absolventiem iespēja pieteikties prof. Joahima Lenca fonda stipendijai prakses veikšanai Vācijā

Līdz 2017. gada 21. decembrim Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) inženierzinātņu studiju programmu absolventiem ir iespēja pieteikties profesora Joahima Lenca (Joachim Lenz) fonda stipendijai prakses veikšanai kādā no Vācijas uzņēmumiem.

Papildus informācija par stipendiju un pieteikšanos pieejama šeit un šeit, kā arī fonda mājaslapā.