Baltijas – Vācijas Augstskolu birojs

Baltijas–Vācijas Augstskolu birojs paziņo, ka nākamais 2017. gada projektu konkursa 1. kārtas projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 15. marts.

Projektu konkursā aicinātas piedalīties augstākās izglītības iestādes un zinātniskas institūcijas no Baltijas valstīm, iesniedzot projektus, kas veicina zinātnisko sadarbību starp Vāciju un Igauniju, Latviju vai Lietuvu, kā arī veicina zinātnisko sadarbību Baltijas valstu starpā. Projekta realizācijas laiks no 15.06.2017. līdz 15.12.2017.

Vairāk informācijas par projektu konkursu un iesniedzamo dokumentu veidlapas.


Izsludināts 2017.gada Nordplus programmas projektu konkurss

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina iesniegt pieteikumus Nordplus 2017. gada konkursā. Līdz 2017. gada 1. martam pieteikumus aicinātas iesūtīt izglītības iestādes un organizācijas, kas darbojas izglītības jomā.

Nordplus piedāvā īstenot studentu, skolēnu un pasniedzēju mobilitātes, kā arī dažādas sadarbības tīklu un projektu aktivitātes izglītībā starp Baltijas valstīm un Ziemeļvalstīm.

Nordplus 2017. gada konkursā iespēja pieteikt projektus šādās Nordplus programmās:

  • Jauniešu programma, Augstākās izglītības programma,
  • Pieaugušo izglītības programmā Horizontālā programma
  • Ziemeļvalstu valodu programma. Kopējais Nordplus budžets 2017. gadam ir aptuveni 9,1 miljons eiro. Programmā piedalās Baltijas valstis un Ziemeļvalstis: Dānija, Somija, Islande, Norvēģija, Zviedrija, Lietuva, Igaunija un Latvija. Nordplus projekti veicina starpkultūru sadarbību, uzlabo un ievieš jauninājumus Ziemeļvalstu un Baltijas valstu izglītības sistēmās Nordplus projekti veicina starpkultūru sadarbību, uzlabo un ievieš jauninājumus Ziemeļvalstu un Baltijas valstu izglītības sistēmās.

Vairāk par projektu konkursu, katras programmas mērķiem, projektu īstenotāju pieredzi un līdzfinansējuma apjomu iespējams uzzināt VIAA mājaslapāNordplus oficiālajā vietnē vai Nordplus Call for applications.