Vasaras skolas 2017

2017. gada vasarā RTU Starptautiskās sadarbības departaments sadarbībā ar fakultātēm plāno organizēt divas vasaras skolas.

No 14. līdz 25. augustam sadarbībā ar RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Dizaina tehnoloģiju institūtu (MLĶF DTI) plāno organizēt vasaras skolu «Woodcraft and Art Summer School». Tajā aicināti piedalīties ārzemju studenti, kuru studiju un interešu joma saistīta ar koka dizainu.

Vasaras skolas programmā paredzētās aktivitātes tiks īstenotas DTI telpās, RTU vienotajā teritoriālajā kompleksā Ķīpsalā un Vienkoču parkā Līgatnē. DTI dalībnieki apgūs prasmes darbā ar kokapstrādes iekārtām un izgatavos koka izstrādājumus ar Latvijas etnogrāfijas elementiem. Savukārt Vienkoču parkā dalībniekiem būs iespēja iegūt jaunas kompetences darbā ar rokas kokapstrādes instrumentiem, apstrādājot apaļkoku.


 

No 20. līdz 21. augustam sadarbībā ar Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūtu (MTAF BINI) un RTU Daugavpils filiāli (DF) plāno organizēt vasaras skolu «Nonlinear Life». Tajā aicināti piedalīties ārzemju studenti, kuru studiju un interešu joma saistīta ar nelineāro sistēmu, medicīnas inženierijas un fizikas jomu.

Vasaras skolas programma paredz praktiskās nodarbības datormodelēšanā un nelineāro dinamisko sistēmu apskatē, kas notiks RTU pētniecības laboratorijās. Plānots organizēt arī seminārus, kas saistīti ar zinātnisko publikāciju izstrādi, un diskusijas neformālā gaisotnē par nelineārajām sistēmām, medicīnas inženieriju un fiziku.

Vairāk informācijas par vasaras skolām šeit.