Beļģijas Franču kopienas stipendijas

Beļģijas Franču kopiena piedāvā Latvijas augstskolu studentiem trīs stipendijas dalībai franču valodas vasaras kursos.

Pieteikšanās līdz 2017. gada 27. martam.

Vairāk informācijas


Korejas valdības stipendijas

Interesenti var pieteikties Korejas Republikas valdības stipendijām, lai studētu maģistra vai doktora studiju programmās vai veiktu pētniecības darbu Korejas Republikā.

Pieteikšanās līdz 2017. gada 20. martam.

Vairāk informācijas


Ķīnas Tautas Republikas valdības stipendijas

Ķīnas Tautas Republikas (ĶTR) valdība piedāvā Latvijas studentiem un akadēmiskajam personālam sešas stipendijas studijām un pētniecībai Ķīnā 2017./2018. akadēmiskajā gadā.

Pieteikšanās līdz 2017. gada 15. martam.

Vairāk informācijas


Čehijas Republikas stipendijas studijām un pētniecībai

Čehijas Republikas valdība piedāvā stipendijas studijām un pētniecībai Čehijā 2017./2018. akadēmiskajā gadā.

Pieteikšanās līdz 2017. gada 13. aprīlim.

Vairāk informācijas


Vācijas stipendijas

Rozas Luksemburgas fonds

Rozas Luksemburgas fonds no Ārlietu ministrijas līdzekļiem piešķir stipendijas ārzemju studentiem, kuri dodas studēt uz Vāciju.

Lai pieteiktos stipendijai jābūt pabeigtai maģistrantūrai (ne senāk kā pirms 2–3 gadiem), praktiskās darbības pieredzei un vācu valodas zināšanām.

Pieteikšanās līdz 2017. gada 15. aprīlim.


Frīdriha Naumana fonds

Frīdriha Naumana fonds talantīgiem Vācijas un citu valstu studentiem un doktorantiem piešķir studiju un doktorantūras stipendijas.

Pieteikšanās līdz 2017. gada 30. aprīlim.


Vācijas Vides fonda stipendijas

Vācijas Vides fonds jauno speciālistu tālākizglītībai piedāvā augstskolu absolventiem stipendijas vides aizsardzības jomā. Stipendiju programmas mērķis ir aktuālu vides pētniecības tēmu izstrāde un vides situācijas uzlabošanas veicināšana Latvijā vai Vācijā, kā arī starptautisku sadarbības kontaktu veidošana.

Pieteikšanās līdz 2017. gada 15. jūnijam.


Bavārijas atbalsta iniciatīva Vācijas skolām ārzemēs un Vācijas partnerskolām (BayBIDS)

BayBIDS nākamajam 2017./2018. akadēmiskajam gadam piešķir stipendijas absolventiem no Vācijas skolām ārzemēs un no Vācijas partnerskolām, kuri 2017./2018. akadēmiskā gada rudens semestrī vēlas uzsākt studijas kādā Bavārijas universitātē vai lietišķo zinātņu augstskolā.

Pieteikšanās līdz 2017. gada 30. jūnijam.


Starptautiskā Parlamenta stipendija

Jauniem politikā ieinteresētiem jauniešiem ar augstāko izgītību ir iespēja pieteikties Starptautiskajai Parlamenta stipendijai un 15 nedēļas strādāt kāda Bundestāga deputāta birojā.

Pieteikšanās līdz 2017. gada 30. jūnijam.


Konrāda Adenauera fonds

Konrāda Adenauera fonda finansējums paredzēts aktīviem jauniem cilvēkiem, lai atbalstītu mērķtiecīgas studijas un palīdzētu sagatavoties darbam valsts un sabiedrības labā, īpaši zinātnē un ekonomikā, politikā un vadībā, mediju un kultūras zinātnēs, kā arī starptautiskās organizācijās.

Pieteikšanās līdz 2017. gada 15. jūlijam.


Frīdriha Eberta fonds

Frīdriha Eberta fonds piešķir finansējumu vācu un citu valstu bakalaura un maģistra līmeņa studentiem, kā arī visu specialitāšu doktorantiem.

Pieteikšanās jebkurā laikā.


Prof. Joahima Lenca fonds

Tehnisko studiju virzienu absolventiem no Centrāleiropas, Austrumeiropas un Krievijas ir iespēja pieteikties prof. Joahima Lenca fonda stipendijai «Jaunatne veido Eiropu», kas finansē darba praksi vācu uzņēmumā un divpusējus projektus inženierzinātnēs.

Pieteikšanās jebkurā laikā.

Vairāk informācijas