RTU mācībspēkiem iespēja pieteikties Baltijas Universitāšu programmas organizētajai aktivitātei «The SAIL 2017»

Līdz 2017. gada 17. martam Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) akadēmiskajam personālam ir iespēja pieteikties Baltijas Universitāšu programmas (BUP) organizētajai aktivitātei «The SAIL 2017», kas norisināsies no 2017. gada 2. līdz 16. septembrim.

Vairāk informācijas par pasākumu un pieteikšanās kārtību šeit.


Notiks Baltijas Universitātes programmas studentu konference Kijevā

Līdz 9. martam ir iespēja pieteikties šā gada Baltijas Universitātes programmas (BUP) pavasara studentu konferencei, kuras tēma ir «Sadarbība Baltijas jūras reģionā Dienaskārtības 2030 īstenošanai: mans ieguldījums ilgtspējīgas attīstības mērķu 2030 sasniegšanai», kas notiks Moščunas ciemā, 12 km no Kijevas, Ukrainā.

Konferences laikā tiks piedāvāta reta iespēja apmeklēt klātienē Černobiļas zonu, lai saprastu, kā risināt tehnoloģiskās un vides drošības problēmas ilgtspējas kontekstā.

Konferencē aicināti piedalīties jebkuru bakalaura vai maģistra studiju programmu studenti, kuri vēlas iesaistīties ilgtspējīgas attīstības veicināšanā un atrast domubiedrus no dažādu Baltijas jūras reģiona valstu BUP iesaistītajām universitātēm. No katras valsts konferencei tiks deleģēti pieci studenti.

Konferences programmu, informāciju dalībniekiem un pieteikuma veidlapu var atrast BUP mājaslapā pie ziņas ar nosaukumu «Annoncement: BUP Students' Conference 2017». Dalība konferencē ir bez maksas, taču studentiem ir pašiem jāatrod finansējums ceļa izdevumu segšanai uz Kijevu un atpakaļ.

Aizpildīta pieteikuma veidlapa ar motivācijas vēstuli angļu valodā līdz 9. martam jānosūta BUP Latvijas nacionālā centra direktorei uz e-pastu dzineta.dimante@lu.lv. Kuri studenti ir izvēlēti dalībai konferencē, varēs uzzināt pēc 13. marta, kad galīgais studentu saraksts tiks apstiprināts BUP sekretariātā Upsalas Universitātē.


Stambulas Audina universitātes starptautiskā pavasara un vasaras skola

RTU studentiem ir iespēja pieteikties Stambulas Audina universitātes (Istanbul Aydin University – IAU) Turcijā organizētajā starptautiskajā pavasara skolā «Delightful Cappadocia & Istanbul Spring School», kas norisināsies no 2017. gada 8. līdz 15. aprīlim.

Pavasara vasaras skolas programmas aktivitātēs saistītas ar līderību un inovācijām uzņēmējdarbībā. Dalības maksa pavasara skolā – 350 EUR. Diviem RTU studentiem var tikt piemērota atlaide 50 % apmērā.

Pieteikšanās pavasara skolai notiek līdz 2017. gada 15. martam.

Vairāk informācijas par pavasara skolu un pieteikšanās kārtību šeit.

No 2017. gada 29. jūlija līdz 12. augustam IAU organizē arī starptautisko vasaras skolu «Delightful Istanbul Summer School».

Vairāk informācijas par vasaras skolu un pieteikšanās kārtību šeit.


Comillas Pontifical University spāņu valodas un kultūras vasaras kursi

RTU studentiem iespēja pieteikties Comillas Pontifical University Spānijā organizētajā spāņu valodas un kultūras vasaras programmai, kas norisināsies no 22. maija līdz 16. jūnijam Spānijas galvaspilsētā Madridē.

Vasaras programmā var pieteikties studenti ar spāņu valodas priekšzināšanām. Pietiekšanās notiek līdz 2017. gada 3. aprīlim. Vairāk informācijas par vasaras programmu un pieteikšanās kartību skatīt šeit.


Sanktpēterburgas Valsts elektrotehniskās universitātes vasaras skolas

RTU studentiem iespēja pieteikties kādai no Sanktpēterburgas Valsts elektrotehniskās universitātes (Krievija) organizētajām trīs vasaras skolām.

No 2017. gada  3. līdz 16. jūlijam Sanktpēterburgas Valsts elektrotehniskā universitāte organizē divas vasaras skolas, kas veltītas biomedicīnas inženierzinātņu un programmatūras inženierijas jomai. Pieteikšanās līdz 2017. gada 5. maijam.

Savukārt no 1. līdz 26. augustam Sanktpēterburgas Valsts elektrotehniskā universitāte organizē krievu valodas kursus. Pieteikšanās līdz 1. jūnijam. 

Vairāk informācijas par vasaras skolām skatīt šeit.  


Starptautiskā inženierzinātņu vasaras akadēmija sievietēm Austrijā

No 2017. gada 11. līdz 26. jūlijam Austrijas Lietišķo zinātņu augstskolā Hāgenbergā (University of Applied Sciences Upper Austria), Austrijā norisināsies 4. Starptautiskā inženierzinātņu vasaras akadēmija sievietēm vecumā no 18 līdz 25 gadiem.

Vasaras akadēmijas dalībnieces var izvēlēties vienu no piedāvātajiem virzieniem (dabaszinātnes, inženierzinātnes un tehnoloģijas, datorzinātnes un informātika), kurā būs iespēja papildināt teorētiskās zināšanas, bet arī piedalīties praktiskajās nodarbībās.

Dalības maksa ir 780 EUR, kurā iekļauta reģistrācijas maksa, izmitināšana un ēdināšana darba dienās. RTU studentēm ir iespēja pieteikties organizatoru stipendijai, kas sedz ceļošanas izmaksas līdz 200 EUR.

Pieteikšanās līdz 2017. gada 30. aprīlim. 

Vairāk informācijas par vasaras akadēmiju un pieteikšanās kārtību šeit.


Antāla Jožefa Zināšanu centra vasaras skola Ungārijā

RTU studējošajiem ir iespēja pieteikties Antāla Jožefa Zināšanu centra (Antall József Knowledge Centre – AJTK) Ungārijā organizētajai vasaras skolai, kas norisināsies no 2017. gada 3. līdz 14. jūlijam Ungārijas galvaspilsētā Budapeštā.

Vasaras skolas laikā dalībnieki tiks iesaistītas teorētiskās un praktiskās aktivitātēs, kas saistītas ar vēstures, ārpolitikas un drošības politikas, ekonomikas, enerģētikas, inovācijas, kultūras un tūrisma jomu.

Pieteikšanās līdz 2017. gada 31. martam.

Vairāk informācijas


2017. gada vasarā RTU Starptautiskās sadarbības departaments sadarbībā ar fakultātēm plāno organizēt divas vasaras skolas

No 14. līdz 25. augustam sadarbībā ar RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Dizaina tehnoloģiju institūtu (MLĶF DTI) plāno organizēt vasaras skolu «Woodcraft and Art Summer School». Tajā aicināti piedalīties ārzemju studenti, kuru studiju un interešu joma saistīta ar koka dizainu.

Vasaras skolas programmā paredzētās aktivitātes tiks īstenotas DTI telpās, RTU vienotajā teritoriālajā kompleksā Ķīpsalā un Vienkoču parkā Līgatnē. DTI dalībnieki apgūs prasmes darbā ar kokapstrādes iekārtām un izgatavos koka izstrādājumus ar Latvijas etnogrāfijas elementiem. Savukārt Vienkoču parkā dalībniekiem būs iespēja iegūt jaunas kompetences darbā ar rokas kokapstrādes instrumentiem, apstrādājot apaļkoku.


 

No 20. līdz 21. augustam sadarbībā ar Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūtu (MTAF BINI) un RTU Daugavpils filiāli (DF) plāno organizēt vasaras skolu «Nonlinear Life». Tajā aicināti piedalīties ārzemju studenti, kuru studiju un interešu joma saistīta ar nelineāro sistēmu, medicīnas inženierijas un fizikas jomu.

Vasaras skolas programma paredz praktiskās nodarbības datormodelēšanā un nelineāro dinamisko sistēmu apskatē, kas notiks RTU pētniecības laboratorijās. Plānots organizēt arī seminārus, kas saistīti ar zinātnisko publikāciju izstrādi, un diskusijas neformālā gaisotnē par nelineārajām sistēmām, medicīnas inženieriju un fiziku.

Vairāk informācijas par vasaras skolām šeit.

Starptautiskās sadarbības departaments, international@rtu.lv

Ārzemju studentu departaments, info@rtuasd.lv