Čehijas Republikas stipendijas studijām un pētniecībai

Čehijas Republikas valdība piedāvā stipendijas studijām un pētniecībai Čehijā 2017./2018. akadēmiskajā gadā.

Pieteikšanās līdz 2017. gada 13. aprīlim.

Vairāk informācijas


Vācijas stipendijas 

Rozas Luksemburgas fonds

Rozas Luksemburgas fonds no Ārlietu ministrijas līdzekļiem piešķir stipendijas ārzemju studentiem, kuri dodas studēt uz Vāciju.

Lai pieteiktos stipendijai, jābūt pabeigtai maģistrantūrai (ne senāk kā pirms 2–3 gadiem), praktiskās darbības pieredzei un vācu valodas zināšanām.

Pieteikšanās līdz 2017. gada 15. aprīlim.


Frīdriha Naumana fonds

Frīdriha Naumana fonds talantīgiem Vācijas un citu valstu studentiem un doktorantiem piešķir studiju un doktorantūras stipendijas.

Pieteikšanās līdz 2017. gada 30. aprīlim.


Vācijas Vides fonda stipendijas

Vācijas Vides fonds jauno speciālistu tālākizglītībai augstskolu absolventiem piedāvā stipendijas vides aizsardzības jomā. Stipendiju programmas mērķis ir aktuālu vides pētniecības tēmu izstrāde un vides situācijas uzlabošanas veicināšana Latvijā vai Vācijā, kā arī starptautisku sadarbības kontaktu veidošana.

Pieteikšanās līdz 2017. gada 15. jūnijam.


Bavārijas atbalsta iniciatīva Vācijas skolām ārzemēs un no Vācijas  partnerskolām

BayBIDS  2017./2018. akadēmiskajam gadam piešķir stipendijas absolventiem no Vācijas skolām ārzemēs un no Vācijas partnerskolām, kuri 2017./2018. akadēmiskā gada rudens semestrī vēlas sākt studijas kādā Bavārijas universitātē vai lietišķo zinātņu augstskolā.

Pieteikšanās līdz 2017. gada 30. jūnijam.


Starptautiskā Parlamenta stipendija

Jauniem politikā ieinteresētiem jauniešiem ar augstāko izgītību ir iespēja pieteikties Starptautiskajai Parlamenta stipendijai un 15 nedēļas strādāt kāda Bundestāga deputāta birojā.

Pieteikšanās līdz 2017. gada 30. jūnijam.


Konrāda Adenauera fonds

Konrāda Adenauera fonda finansējums paredzēts aktīviem jauniem cilvēkiem, lai atbalstītu mērķtiecīgas studijas un palīdzētu sagatavoties darbam valsts un sabiedrības labā, īpaši zinātnē un ekonomikā, politikā un vadībā, mediju un kultūras zinātnēs, kā arī starptautiskās organizācijās.

Pieteikšanās līdz 2017. gada 15. jūlijam.


Frīdriha Eberta fonds

Frīdriha Eberta fonds piešķir finansējumu vācu un citu valstu bakalaura un maģistra līmeņa studentiem, kā arī visu specialitāšu doktorantiem.

Pieteikšanās jebkurā laikā.


Profesora Joahima Lenca fonds

Tehnisko studiju virzienu absolventiem no Centrāleiropas, Austrumeiropas un Krievijas ir iespēja pieteikties profesora Joahima Lenca fonda stipendijai «Jaunatne veido Eiropu», kas finansē darba praksi vācu uzņēmumā un divpusējus projektus inženierzinātnēs.

Pieteikšanās jebkurā laikā.

Vairāk informācijas


Grieķijas valdības stipendijas

Stipendijai nevar pieteikties tie Latvijas iedzīvotāji, kuri kādreiz to jau ir saņēmuši.

Piedāvātās divas stipendijas:

  • viena maģistrantūras vai doktorantūras studijām vai pētniecībai 10 mēnešiem;
  • viena grieķu valodas un kultūras kursiem 2017. gada vasarā.

Studijām nepieciešamas labas grieķu vai angļu valodas zināšanas (ja studijas notiek angļu valodā). Pētniecībai nepieciešamas grieķu vai angļu, vai franču valodas zināšanas.

Pieteikšanās līdz 2017. gada 18. aprīlim.


Latvijas-Lietuvas-Taivānas zinātniskās sadarbības 2017. gada projektu konkurss

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina universitātes, augstskolas un zinātniskās institūcijas  pieteikties Latvijas-Lietuvas-Taivānas zinātniskās sadarbības atbalsta fonda projektu konkursā. Fonds piešķir atbalstu pētījumiem visās zinātnes nozarēs. 

Konkursā iesniedzami projekti, kuru īstenošanā piedalīsies visu trīs fonda dalībvalstu zinātnieki. Trīspusējās sadarbības projekta maksimālais īstenošanas laiks ir trīs gadi.

Finansējuma apmērs Latvijas dalībniekam katram projekta gadam:

  • 25 000 ASV dolāru eksaktajās zinātnēs un
  • 20 000 ASV dolāru humanitārajās un sociālajās zinātnēs.

Informācija par 2017. gada projektu pieteikumu konkursu pieejama mājaslapas sadaļā ««Latvijas-Lietuvas-Taivānas zinātniskās sadarbības atbalsta fonds» Izsludinātie konkursi».

VIAA kontaktpersona: Linda Vecbiškena, linda.vecbiskena@viaa.gov.lv, tālrunis 6778541.

Pieteikšanās līdz 2017. gada 31. maijam.