Erasmus+

31. martā noslēdzās pieteikšanās Erasmus+ prakses stipendijām. Starptautiskās mobilitātes nodaļa saņēma 61 pieteikumu. Absolūtā līdere studentu aktivitātē ir IEVF ar 26 pieteikumiem, tai seko MTAF un MĻKF ar astoņiem pieteikumiem katra, BIF ar četriem pieteikumiem un pārējās fakultātes ar 1–3 pieteikumiem.

No visiem stipendiju kandidātiem 25 ir ārzemju studenti, kas liecina par ārzemju studentu lielo aktivitāti, izmantojot Erasmus+ projektu sniegto finansiālo atbalstu.

Daudzi pieteikumu iesniedzēji vēlas izmantot Erasmus+ stipendiju pēc studiju beigšanas RTU. Jāpiemin, ka stipendiju, kas domāta praksei pēc studiju beigšanas, var izmantot gada laikā pēc augstskolas absolvēšanas. Tā ir laba iespēja saņemt finansiālu atbalstu starptautiskas darba pieredzes gūšanai Eiropas Savienības valstīs, kas var būt ļoti noderīga tālākajā profesionālajā karjerā. 

23 studenti no visiem pieteikumu iesniedzējiem savās agrākajās studijās iepriekš jau ir izmantojuši Erasmus programmas atbalstu. No tā var secināt, ka iepriekšējā Erasmus pieredze ir bijusi veiksmīga un studenti atzinīgi novērtējuši programmas sniegtās priekšrocības.

Nākamie Erasmus+ stipendiju konkursi norisināsies 2017. gada septembrī un oktobrī. Informācija par Erasmus+ studiju un prakses mobilitāti ir atrodama RTU mājaslapā.