PASĀKUMI

17. maijā plkst. 18

Latvijas Universitātes bibliotēkā, Konferenču zālē, Kalpaka bulvārī 4, Rīgā

Pasaules informācijas sabiedrības un telekomunikācijas dienai veltīts zinātniskais vakars „Digitālo mediju pielietojums pedagoģijā” ar prof. Dr. Markusa Ritera (Markus Ritter) vieslekciju „Digitālo mediju pielietojums svešvalodu nodarbībās” un prof. Dr. Zandas Rubenes prezentāciju „Digitālā bērnība - izaicinājumi pedagoģijas teorijai un praksei”

Sadarbībā ar Bohumas-Rehenes Rotari klubu

Vācu un latviešu valodā


STIPENDIJAS

Starptautiskā Parlamenta stipendija

Politikā ieinteresētiem jauniešiem ar augstāko izglītību ir iespēja pieteikties Starptautiskajai Parlamenta stipendijai no 1. marta līdz 31. jūlijam un strādāt Bundestāga deputātes vai deputāta birojā.

Pieteikšanās termiņš: katra gada 30. jūnijs

Lasīt vairāk


Vācijas Vides fonda stipendijas

Vācijas Vides fonds jauno speciālistu tālākizglītībai piedāvā augstskolu absolventiem stipendijas vides aizsardzības jomā.

Stipendiju programmas mērķis ir aktuālu vides pētniecības tēmu izstrāde un vides situācijas uzlabošanas veicināšana Latvijā vai Vācijā, kā arī starptautisku sadarbības kontaktu veidošana.

Pieteikšanās termiņš: katra gada 15. janvāris un 15. jūnijs

Lasīt vairāk (latviešu valodā)

Lasīt vairāk (vācu valodā)


Heinriha Bella fonda stipendijas

Heinriha Bella fonds katru gadu piedāvā ap 1000 stipendijām ārvalstu studentiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību ārpus Vācijas un vēlas iegūt bakalaura vai maģistra grādu jebkurā studiju virzienā Vācijā. 

Studiju virzieni: stipendijas tiek piešķirtas visos studiju virzienos, bet galvenokārt humanitārajās, sociālajās, mākslas un kultūras zinātnēs. Šobrīd fonds īpaši atbalsta ekonomikas, tiesību, inženierzinātņu, matemātikas un žurnālistikas studentus. 

Prasības stipendijas saņēmējam:

  • abas sekmes, kā arī sociāli un politiski aktīvs; 
  • ieinteresēts fonda pamatvērtībās: ekoloģija, ilgtspējība, demokrātija un cilvēktiesības.

Tiek pieņemti tikai pieteikumi tiešsaistē. 

Pieteikšanās termiņš: katra gada 1. marts un 1. septembris

Lasīt vairāk


Villigstas evaņģēliskā studentu kopiena

Evaņģēliskā kopiena piešķir Austrumeiropas stipendijas studijām Vācijas augstskolās un universitātēs.

Studenti no Eiropas Savienības austrumu dalībvalstīm vai no valstīm, kuras pievienojas Eiropas Savienībai, var pieteikties stipendijai jebkurā studiju virzienā.

Pieteikšanās termiņš: katra gada 1. marts

Lasīt vairāk


Copernicus – stipendijas tieslietu, ekonomikas, sociālo un humanitāro zinātņu klātienes nodaļas studentiem

Copernicus e.V. ir studentu biedrība, kas katru semestri piešķir stipendijas Austrumeiropas, Centrāleiropas un Centrālāzijas valstu studentiem.

Finansējums paredzēts apm. 6 mēnešu laika periodam.

Pieteikšanās termiņš: katra gada 1. marts un 1. septembris

Lasīt vairāk


Aleksandra fon Humbolta fonda stipendijas zinātniekiem 

Aleksandra fon Humbolta fonds piešķir finansējumu zinātniskajai sadarbībai starp teicamiem ārzemju un vācu zinātniekiem.

Pieteikšanās termiņš: jebkurā laikā

Lasīt vairāk


Berlīnes parlamenta studiju stipendija

Berlīnes parlaments piešķir stipendijas visu studiju virzienu absolventiem un doktorantiem no Francijas, Lielbritānijas, ASV un Postpadomju valstīm, kuri vēlas apmeklēt Berlīnes pētniecības iestādes.

Pieteikšanās termiņš: katra gada 15. decembris

Lasīt vairāk

 


Rozas Luksemburgas fonds

Rozas Luksemburgas fonds no Ārlietu ministrijas līdzekļiem piešķir stipendijas ārzemju studentiem, kuri dodas studēt uz Vāciju.

Pieteikšanās termiņi: katra gada 1. aprīlis un 1. oktobris

Lasīt vairāk


Frīdriha Eberta fonds

Frīdriha Eberta fonds piešķirs finansējumu vācu un citu valstu bakalaura, maģistra, kā arī doktorantūras visu specialitāšu studentiem.

Pieteikšanās termiņi pamatstudijām Vācijā studējošajiem: katra gada 31. aprīlis un 31. oktobris

Pieteikšanās termiņi pamatstudijām ārvalstīs studējošajiem: katra gada 31. maijs un 30. novembris

Pieteikšanās termiņi doktorantūrai: jebkurā laikā

Lasīt vairāk


Konrāda Adenauera fonds

Konrāda Adenauera fonda finansējums paredzēts aktīviem jauniem cilvēkiem, lai atbalstītu mērķtiecīgas studijas un palīdzētu viņiem sagatavoties darbam valsts un sabiedrības labā, īpaši zinātnē un ekonomikā, politikā un vadībā, mediju un kultūras zinātnēs, kā arī starptautiskās organizācijās.

Pieteikšanās termiņš: katra gada 15. janvāris un 15. jūlijs

Lasīt vairāk


Rohusa un Beatrises Mummertu fonds

Programma paredzēta četru semestru maģistra studijām ekonomikas, inženierzinātnes, dabaszinātņu un tūrisma zinātņu virzienos.

Studiju laikā obligāti tiek integrēta prakse 4–5 mēnešu garumā, kā arī izglītība vadības zinātnēs. Tāpat programma iekļauj arī daudzveidīgu aprūpes un kultūras piedāvājumu klāstu. Šobrīd studijas iespējams uzsākt Ķelnes Universitātē un Āhenes Universitātē, visiem stipendiātiem pēc studijām jāatgriežas savā dzimtenē.

Pieteikšanās termiņš: jebkurā laikā

Lasīt vairāk

 


Frīdriha Naumana fonds

Frīdriha Naumana fonds talantīgiem Vācijas un citu valstu studentiem un doktorantiem izsniedz studiju un doktorantūras stipendijas.

Pieteikšanās termiņš: katra gada 30. aprīlis un 31. oktobris

Lasīt vairāk


Vācu valodas fonds

Vācu valodas fonds atbalsta visas ieceres, kas nāk par labu vācu valodai, īpaši tās aizsardzībai un tālākai attīstībai.

Fonds vēršas pret negatīvo ietekmi, kādu uz vācu valodu atstāj masu mediji, reklāmas un dažas publiskās personas, kuras bieži savā runā lieto „Denglisch“. Vācu valodas fonds iestājas par kārtīgu valodas mācīšanu jaunajai paaudzei.

Pieteikšanās termiņš: jebkurā laikā

Lasīt vairāk


Alfrēda Tefera fonds F.V.S.

Finansējums paredzēts studentiem no Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm, kuri vēlas pabeigt studijas (neskaitot bakalauru), doktorantūru, aspirantūru vai zinātnisku projektu, finansējums pēdējam studiju gadam.

Pieteikties aicināti studenti un doktoranti no humanitārajām un sociālajām zinātnēm, no mākslas un mūzikas virziena, kā arī no arhitektūras, lauksaimniecības un meža zinātnēm.

Pieteikšanās termiņš: jebkurā laikā

Lasīt vairāk


Roberta Boša fonds

Roberta Boša fonds piešķir stipendiju „Eiropas robežšķērsotāji un kaimiņi”

Roberta Boša fonds sadarbībā ar Berlīnes literāro kolokviju atbalsta autorus, kuri gatavo sižetus publikācijām vācu valodā, kas varētu būt interesanti plašam sabiedrības lokam Centrāleiropā, Austrumeiropā, Dienvideiropā vai Ziemeļāfrikā.

Pieteikšanās termiņš: katra gada 31. marts un 31. oktobris 

Lasīt vairāk


Hermana Nīrmana labdarības fonds un Jūlija Maksimiliāna Vircburgas universitāte

Hermana Nīrmana labdarības fonds sadarbībā ar Jūlija Maksimiliāna Vircburgas universitāti piešķir Ģermānistikas stipendijas īpaši kvalificētiem ārzemju ģermānistiem, t.sk. arī Baltijas valstu ģermānistiem.

Tiek finansētas uzturēšanās izmaksas studiju laikā studijām un tālākizglītībai Vircburgas Universitātes Vācu filoloģijas institūtā. Stipendiju iespējams saņemt studijām vai doktorantūrai, kā arī pēc absolvēšanas vai doktorantūras pabeigšanas.

Pieteikšanās termiņš: katra gada 1. decembris

Lasīt vairāk


Prof. Joahima Lenca fonds

Tehnisko studiju virzienu absolventiem no Centrāleiropas, Austrumeiropas un Krievijas ir iespēja pieteikties prof. Joahima Lenca fonda stipendijai „Jaunatne veido Eiropu”, kas finansē darba praksi vācu uzņēmumā un divpusējus projektus inženierzinātnēs.

Pieteikšanās termiņš: jebkurā laikā

Lasīt vairāk

 


Diseldorfas Starptautiskās komunikācijas institūts

Diseldorfas Starptautiskās komunikācijas institūts izsniedz stipendijas mācībspēkiem un vācu valodas apguvējiem profesionālām apmācībām un vasaras valodu kursiem vācu valodā un biznesa vācu valodā. Mērķis ir veicināt vācu valodas apguvi un starptautisko komunikāciju. 

2017. gadam ir paredzētas trīs stipendijas, kuras var izmantot profesionālajām apmācībām jūlijā, augustā vai septembrī vai arī valodu kursiem septembrī.

Pieteikšanās termiņš: katra gada 31. maijs

Lasīt vairāk