Pārstāvis no Nantes Atlantijas dizaina skolas

No 4. līdz 5. aprīlim RTU viesojās Nantes Atlantijas dizaina skolas (École de design Nantes Atlantique) Francijā izpilddirektors Kristiāns Gelerēns (Christian Guellerin).

Vizītes laikā K. Gelerēns tikās ar RTU rektoru akadēmiķi Leonīdu Ribicki, pārrunājot abās augstākās izglītības iestādēs sasniegto studijās, zinātnē, inovācijā un infrastruktūras attīstībā, kā arī parakstot saprašanās memorandu. Tas paredz sadarbību produktu dizaina izglītības jomā starp RTU Cēsu filiāli un Nantes Atlantijas dizaina skolu, īstenojot studentu un mācībspēku apmaiņu.

4. aprīlī RTU Arhitektūras fakultātē un 5. aprīlī RTU Cēsu filiālē K. Gelerēns uzstājās ar vieslekciju «Design for Innovation», sniedzot ieskatu par aspektiem, kas veido un ietekmē produkta dizaina izstrādes procesu no kultūras, vērtību, industriālās rūpniecības un dažādu ekonomisko modeļu viedokļa.


Pārstāvis no Ain Šams Universitātes

24. aprīlī RTU viesojās Ain Šams Universitātes (Ain Shams University – ASU) Ēģiptē Datoru un informācijas zinātņu fakultātes profesors Abdel-Badeeh Salem.

Vizītes laikā Abdel-Badeeh Salem tikās ar RTU rektora vietnieku starptautiskajā akadēmiskajā sadarbībā un ārzemju studentu apmācībā Igoru Tipānu, pārrunājot abās universitātēs īstenotās aktivitātes studiju, zinātņu un inovāciju jomā, kā arī iespējamos sadarbības virzienus studentu un mācībspēku apmaiņā.   

RTU Ķīpsalas vienotā teritoriālā kompleksa apskates laikā profesors Abdel-Badeeh Salem devās uz RTU Laboratoriju māju, kur tikās ar RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūta direktoru profesoru Juriju Dehtjaru.

Vizītes noslēgumā profesors Abdel-Badeeh Salem devās uz Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāti, kur tikās ar Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūta Datorvadības sistēmu katedras vadošo pētnieci Ievu Markoviču, profesoru Zigurdu Markoviču un zinātnisko asistenti Oļesju Minejevu. Tikšanās laikā puses iepazīstināja viena otru ar abās institūcijās īstenotajām aktivitātēm studijās un pētniecībā, kā arī pārrunāja iespējamos sadarbības virzienus.


Pārstāvis no Florences Universitātes

28. aprīlī RTU viesojās Florences Universitātes (University of FlorenceUNIFI) Itālijā Ekonomikas un vadības departamenta asociētais profesors Lučāno Segreto (Luciano Segreto).

Vizītes pirmajā daļā L. Segreto tikās ar Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedras profesori Tatjanu Tambovcevu, Starptautiskās sadarbības departamenta (SSD) Starptautiskās mobilitātes nodaļas vadītāju Jolantu Jurēvicu un SSD Starptautiskās institucionālās sadarbības nodaļas projektu vadītāju Ēriku Badamšinu. Savukārt otrajā daļā L. Segreto devās uz RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāti, kur tikās ar dekānu profesoru Remigiju Poču.

Šo tikšanos laikā tika pārrunāta iespējamā sadarbība studentu un mācībspēku apmaiņā starptautisko ekonomisko sakaru jomā. Plānotā sadarbība varētu tikt īstenota saistībā ar apmaiņas programmu Erasmus+