Sadarbība ar Latīņameriku

No 31. marta līd 14. aprīlim RTU Ārzemju Studentu departamenta direktora vietniece Zane Purlaura un starptautiskās sadarbības speciāliste Anna Lejiņa apmeklēja starptautiskās izglītības izstādes Latīņamerikas valstīs, Kolumbijā, Ekvadorā, Peru un Argentīnā, lai iepazīstinātu potenciālos studētgribētājus ar studiju iespējām RTU.

Bijām patīkami pārsteigtas par silto uzņemšanu mūsu partneraugstkolā Universidad San Ignacio de Loyola (USIL, Peru), kur bija arī iespēja piedalītes viņu rīkotajā izstādē par apmaiņas studiju iespējām ārzemēs.


RTU sadarbība ar Ķīnas TR augstskolām

2017.gada marta beigās un aprīļa sākumā RTU delegācija apmeklēja vairākas partneru augstskolas Ķīnā. 

Pekinas Starptautisko studiju universitāte (BISU) ir viens no svarīgākajiem RTU partneriem. Jau divus gadu ilgst latviešu valodas apmācības projekts Pekinas partneru augstskolā. No RTU puses šajā projektā iesaistīts RTU Ārzemju studentu departaments un E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte. Vizītes laikā RTU delegācija tikās ar BISU administrāciju, ķīniešu skolēniem un viņu  vecākiem. Vasaras beigās ķīniešu bērni ieradīsies Rīgā, lai gadu RTU intensīvi uzlabotu savas latviešu valodas zināšanas un tad atgrieztos Pekinā, lai nobeigtu vidusskolu. Pēc tam ir paredzēts, ka ķīniešu studenti varēs turpināt studijas Latvijā latviešu vai angļu valodā.

RTU rektora vietnieks Igors Tipāns:

“Esmu priecīgs par ķīniešu bērnu acīmredzamo progresu latviešu valodas apgūšanā. Pašlaik risinām tehniskus jautājumus, kas saistīti ar Ķīnas skolēnu iebraukšanu un uzturēšanos Latvijā. Esot Ķīnas universitātē, bija patīkami dzirdēt administrācijas viedokli, ka no vairākām Austrumeiropas valodām, kuras vienlaicīgi uzsāka mācīt BISU – poļu, ungāru u.c., tieši ar latviešu valodas apmācības projektu ir tikts vistālāk. Šeit liels nopelns ir ETHZF dekānes Marinas Platonovas un fakultātes pasniedzēju interesei šo projektu sekmīgi attīstīt”.

Tālākajā vizītes gaitā RTU pārstāvji apmeklēja Transporta universitātes Pekinā un Siaņā (Xi’an), lai ar šo augstskolu administrācijām vienotos par studentu un pasniedzēju apmaiņu, dalību vasaras skolās. Jau šovasar RTU partneru universitātes senajā Ķīnas galvaspilsētā Siaņā piedāvā 2 stipendiju vietas studentu vasaras skolā IT nozarē un 10 vietas studentiem un RTU personālam vasaras skolā ķīniešu valodas un Ķīnas vēstures intensīvai apguvei.