ERACON 2017

No 9. līdz 13. maijam SSD Starptautiskās mobilitātes nodaļas pārstāvji piedalījās ikgadējā Eiropas Erasmus koordinatoru asociācijas konferencē «ERACON 2017», kas notika Slovēnijā, Mariboras Universitātē.

Konference bija veltīta Erasmus+ programmas aktualitātēm, kā arī tās līdzšinējās darbības izvērtējumam. Bija iespēja iepazīties ar labās prakses piemēriem projektu īstenošanā un tikties ar esošajiem un potenciālajiem sadarbības partneriem.


Valsts izglītības attīstības aģentūra

piedāvā 2 secīgus bezmaksas webinārus, ko š.g. 8., 14.jūnijā organizē EAIE (European Association for International Education) par kopīgo studiju programmu tēmu:

  • 8 June, 2017 – Solutions for joint-programme success, part 1: planning and development (FREE)
  • 14 June, 2017 – Solutions for joint-programme success, part 2: management and administration (FREE)

Detalizētu informāciju, reģistrēšanos atradīsiet šeit

Izstrādātu augstas kvalitātes kopīgo maģistrantūras studiju programmu īstenošana iespējama Erasmus+ programmas ietvaros, detalizēta informācija:

Ikgadējo Erasmus+ konkursu Eiropas Komisija parasti izsludina rudenī (~oktobris), ar pieteikšanos – nākamā gada ~februāris.