Eiropas Kodolpētniecības centrs

No 22. līdz 26. maijam Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Arhitektūras fakultātē (AF) notika Eiropas Kodolpētniecības centra (CERN) zinātnes nedēļa Latvijā un CERN interaktīvā izstāde. CERN zinātnieki uzstājās ar populārzinātniskām lekcijām par CERN darbību un tajā veiktajiem pētījumiem. Savukārt interaktīvajā izstādē ikvienam bija iespēja iepazīt Lielā hadronu paātrinātāja tuneļa darbības principus un tā uzbūvi. 

CERN nedēļas mērķis — veidot savstarpējus kontaktus, lai Latvija tuvākajos gados kļūtu par CERN dalībvalsti.

Latvijai kļūstot par CERN dalībvalsti, Latvijas zinātniekiem pavērtos plašas sadarbības iespējas starptautiskos projektos, bet Latvijas uzņēmēji savus pakalpojumus varētu piedāvāt CERN.