Starptautiskā nedēļa

No 22. līdz 26. jūnijam Erasmus+ personāla mācību mobilitātes ietvaros notika 6. starptautiskā nedēļa, kurā 16 valstu augstskolu starptautiskās sadarbības un finanšu administrēšanas jomu pārstāvji pārrunāja labo praksi un izaicinājumus internacionalizācijā, budžeta veidošanā un fondu finansējuma apguvē.

Šogad Starptautiskajā nedēļā piedalījās rekordliels dalībnieku skaits – 42 pārstāvji no 34 augstskolām. Pirmo reizi dalībnieku vidū bija pārstāvji no valstīm, kas ir ārpus ES un kandidātvalstu loka – Meksikas un Krievijas.

Starptautiskās nedēļas laikā biedrības «Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta» valdes locekle Dace Helmane vadīja seminārus par sociālo jautājumu ietekmi uz izglītības sistēmu un dažādu paaudžu mijiedarbību augstākās izglītības vidē. Savukārt Rīgas Stradiņa universitātes profesors Deniss Hanovs runāja par ES programmas Erasmus+ piedāvātajām iespējām kultūras daudzveidības sekmēšanā, īpaši akcentējot starpkultūru komunikācijas nozīmi starptautiskās sadarbības organizēšanā un augstskolas globālās atpazīstamības veicināšanā.

Starptautiskās nedēļas dalībnieki strādāja arī darba grupās, kurās bija iespēja gūt padziļinātu izpratni par citu augstskolu finanšu administrēšanas un budžeta veidošanas principiem. Dalībnieki arī informēja par dažādu fondu finansējuma piesaisti un tā apguvi projektu īstenošanā. 

Starptautiskajā nedēļā notika dažādas lekcijas, prezentācijas un diskusijas, dalībnieku individuālas vizītes RTU fakultātēs un administratīvajās struktūrvienībās, kā arī kultūras pasākumi, kuros dalībnieki guva priekšstatu par Latvijas kultūru.

Starptautiskā nedēļa ir nozīmīgs pasākums, kas ir svarīgs jaunu kontaktu dibināšanā un esošo partnerību stiprināšanā. Tās laikā tiek iniciēti jauni sadarbības līgumi, kurus veiksmīgi izmanto RTU studenti, mācībspēki un darbinieki.