RTU viesojas

No 11. līdz 12. maijam Rīgas Tehniskajā Universitātē viesojās Hafen City University (HCU) Hamburg prezidents kopā ar kancleri un fakultāšu pārstāvjiem.

Vizītes laikā tika parakstīts sadarbības memorands, kas paredz intensīvākas sadarbības veidošanu starp HCU un RTU BIF, AF un VASSI. Jau šobrīd tiek īstenota cieša sadarbība abu augstskolu starpā, nodrošinot vieslekcijas EEF VASSI un BIF SGŪTI studentiem, kā arī RTU arhitektūras studentu iesaiste HCU organizētajās vasaras skolās.

Nākotnē plānota arī BIF un EEF studentu aktīvāka iesaista HCU starpdisciplinārajās vasaras skolās, kā arī aktīvāka viesmācībspēku apmaiņa, nodrošinot vieslekcijas abās augstskolās, sadarbību pētniecībā un zinātnisko konferenču organizēšanā.

Sīkāka informācija par augstskolu


 

2. maijā RTU viesojās Malaizijas Tehnoloģiju universitātes (Universiti Teknologi Malaysia) vicekanclers starptautiskajos jautājumos profesors Nordin Bin Yahaya.

RTU Ķīpsalas vienotā teritoriālā kompleksa apskates laikā N. Bin Yahaya devās uz RTU Dizaina fabriku, Zinātnisko bibliotēku un Elektronikas un telekomunikāciju fakultāti, kur tikās ar tās dekānu profesoru Jurģi Poriņu un sabiedrisko attiecību speciālistu Kasparu Mituli. Tikšanās laikā puses guva tuvāku izpratni par abās universitātēs īstenotajām aktivitātēm elektronikas un telekomunikāciju jomā, kā arī pārrunāja iespējamos sadarbības virzienus studiju un pētniecības jomā.

Vizītes noslēgumā N. Bin Yahaya tikās ar RTU rektora vietnieku starptautiskajā sadarbībā un ārzemju studentu apmācībā profesoru Igoru Tipānu, Ārzemju studentu departamenta Starptautisko projektu nodaļas vadītāju Kārli Valtiņu, starptautiskās sadarbības speciālisti Aneti Beinaroviču, starptautiskās sadarbības speciālistu Timo-Juhani Turunen un Starptautiskās sadarbības departamenta projektu vadītāju Ēriku Badamšinu. Puses sniedza ieskatu par abās universitātēs īstenotajām aktivitātēm studiju, pētniecības un zinātnes jomā, kā arī pārrunāja iespējamos sadarbības virzienus studentu apmaiņā un kopīgu starptautisku projektu izstrādē.


 

12. maijā RTU viesojās delegācija no Monreālas Politehnikuma Kanādā. Delegācijas sastāvā bija Matemātikas un industriālās inženierijas departamenta asociētais profesors Marcelin Joanis, Starptautisko attiecību departamenta direktore Line Dubé un studentu grupa 12 cilvēku sastāvā.

Kanādas delegācija tikās ar RTU zinātņu prorektora vietnieku zinātniskajā darbā, Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta vadošo pētnieku Gati Bažbaueru. Tāpat Kanādas delegācija tikās ar Enerģētikas institūta asociēto profesori, vadošo pētnieci Diānu Žalostību, vadošo pētnieci Renātu Varfolomejevu un vadošo pētnieku Jevgeņiju Kozadajevu, kā arī Energosistēmu vadības un automatizācijas katedras asociēto profesoru Aleksandru Dolgiceru.


 

17. maijā RTU viesojās delegācija no Ēģiptes septiņu cilvēku sastāvā, ko veidoja seši dažādu mediju pārstāvji un Latvijas vēstnieces Ēģiptē Ivetas Šulces asistents sabiedrisko attiecību jautājumos Omar Gehad.

RTU Ķīpsalas vienotā teritoriālā kompleksa apskates laikā delegācija no Ēģiptes devās uz RTU Dizaina fabriku un Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāti, kā arī tikās ar RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes 1. kursa studentu no Ēģiptes Shaaban Hazem Alaa Mohamed Fawzy Ibrahiem.

Ēģiptes delegācijas sastāvā bija žurnālists un «Ēģiptes Radio un TV Padomes» mediju padomnieks Ahmed Ibrahiem, aģentūras «MENA» žurnāliste Shohrat Aref, aģentūras «Veto Gate» priekšsēdētājs Essam Kamel, laikraksta «Al-Masry Al Youm» žurnālists Soliman Gouda, televīzijas personība Khaled Tallima un fotogrāfe Hadeer Saleh.

Ēģiptes delegācijas vizīti RTU organizēja Starptautiskās sadarbības departaments sadarbībā ar Latvijas Institūtu.