Projektu konkurss

2017. gada projektu konkursa 2. kārtā tika apstiprināti deviņi projekti šādās nozarēs: divi projekti matemātikā un dabaszinātnēs, trīs projekti tieslietu, ekonomikas un sociālajās zinātnēs, viens projekts valodniecībā un kultūras zinātnēs, viens projekts inženierzinātnēs, viens projekts medicīnā un viens starpdisciplinārs projekts.

Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja finansējumu saņēma 1 RTU projekts.

Nozare: Inženierzinātnes

Nosaukums: Plasmonic electrostatic field detectors

Projekta vadītājs: Dr. Andris Šutka

Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskā universitāte sadarbībā ar Leibnica jauno materiālu centru un Tartu Universitāti