Sekmīgi turpinās RTU un Ķīnas TR universitāšu sadarbība

Lai veicinātu ES stipendiātu piesaisti studijām RTU saistībā ar projektu «Interweave», pirms neilga laika RTU rektora vietnieks Starptautiskajā sadarbībā un ārzemju studentu apmācībā Igors Tipāns un RTU ĀSD Austrumāzijas starptautisko projektu koordinatore Inga Labsvīra apmeklēja vairākas Ķīnas TR augstskolas.

Delegācija viesojās Qingdao Zinātnes un tehnoloģijas universitātē, ar kuru tika noslēgts sadarbības līgums. Pekinā Igors Tipāns tikās ar Pekinas Starptautisko studiju universitātes BISU administrāciju. Tikšanās mērķis bija sākt studentu grupu apmaiņu starp BISU un RTU E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultātes studentiem. Ķīnas kolēģi ir gatavi studentu uz RTU sūtīt no nākamā mācību gada.

Bija iespēja tikties ar Ziemeļķīnas Zinātnes un tehnoloģijas universitātes vadību, lai pārrunātu studentu apmaiņu ķīmijas tehnoloģijas programmā. Šīs universitātes delegācijas vizīte RTU plānota 2015. gada jūnijā. Atrodoties Ķīnā, RTU delegācija piedalījās arī APAIE konferences darbā. APAIE apvieno pasaules lielākā reģiona – Āzijas un Klusā okeāna – augstākās izglītības iestādes. Konferences laikā bija iespēja tikties ar iespējamiem partneriem jauniem ES finansētiem un citiem projektiem.

Vizītes nobeigumā Igors Tipāns piedalījās ASEM valstu augstskolu administratoru konferencē, kas notika Hangzhou. Latvijas delegāciju vadīja LR izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile.

Īpaša uzmanība konferencē tika pievērsta ārzemju studentu skaita pieaugumam universitātēs, studentu nodarbinātībai pēc studiju beigšanas. Konferencē aktīvi piedalījās ASEF fonds, ar kura vadību RTU ĀSD pagājušajā nedēļā tikās Rīgā. Sarunas laikā tika pārrunātas RTU iespējas piedalīties fonda finansētajos projektos, sadarbojoties ar Āzijas valstu universitātēm.


Latvijas un Šveices sadarbības programma

RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru institūta (SESMI) Muitas un nodokļu katedrā saistībā ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmu «Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā» realizēti trīs projekti «Piegāžu ķēžu drošība» un sākta ceturtā projekta realizācija.

Šo projektu mērķis ir nodrošināt augstu apmācību kvalitāti mācību priekšmetā «Starptautisko piegāžu ķēžu drošība», mācību procesā piesaistot starptautiski atzītu nozares ekspertu, kā arī sekmēt zinātnisko pētījumu attīstību piegāžu ķēžu drošības jomā, sagatavojot un izdodot publikācijas un konsultējot RTU akadēmisko personālu.

Projektu realizācijā iesaistījās viens no pasaules vadošajiem starptautisko  piegāžu ķēžu drošības ekspertiem Šveices Cross-border Research Association (CBRA) vadošais pētnieks PhD Juha Pekka Hintsa. Viņš savu vizīšu laikā sagatavoja un sniedza lekcijas mācību priekšmetā «Starptautisko piegāžu ķēžu drošības pamati» muitas un nodokļu studiju  programmas studentiem, konsultēja RTU SESMI mācībspēkus, kā arī veica nozīmīgu darbu, lai sagatavotu publikācijai mācību grāmatu par starptautisko piegāžu ķēžu drošības jautājumiem.

Paveiktais ir devis būtisku ieguldījumu RTU SESMI Muitas un nodokļu apmācību programmas kvalitātes pilnveidošanā, tāpēc turpmāk tiks meklētas iespējas sadarbību ar CBRA vadošo pētnieku PhD J. P. Hintsu turpināt.

Projektu īstenošanā nozīmīgu atbalstu sniedza Valsts izglītības attīstības aģentūras vecākā projektu vadītāja Liene Gailīte, kā arī RTU Juridiskā departamenta direktors Dāvis Mednis un Projektu finanšu vadības nodaļas darbinieces Signe Allena-Ozoliņa un Linda Šterna, sekmējot projektu savlaicīgu īstenošanu.