Iespēja pieteikties Šveices valdības izcilības stipendijai

Līdz 2015. gada 16. novembrim Latvijas pētnieki un doktoranti studenti, kā arī mākslas augstskolu studenti ar iegūtu bakalaura grādu var iesniegt dokumentus, lai piedalītos starptautiskā stipendiju konkursā uz Šveices valdības izcilības stipendijām.

Stipendijas tiks piešķirtas pētniecībai vai mākslas un mūzikas maģistra studijām Šveices augstskolās 2016./2017. akadēmiskajā gadā. Pieteikšanās brīdī kandidātiem jābūt jaunākiem par 35 gadiem.

Stipendiju veidi:

 • pēcdoktorantūras stipendijas – jaunajiem zinātniekiem ar doktora grādu (grāds iegūts ne senāk kā pirms 5 gadiem);
 • pētniecības stipendijas – doktorantūras studentiem, jaunajiem mediķiem (medicīnas pamatstudijas pabeigtas, maks. ilgums 12 mēneši, pagarināt nevar);
 • doktora studiju stipendijas (stipendija tiek piešķirta uz vienu gadu, to iespējams pagarināt līdz, augstākais, trim gadiem);
 • maģistrantūras vai pētniecības stipendijas tikai mākslas un mūzikas studentiem (bakalaura grāds iegūts ne senāk kā pirms 3 gadiem), stipendiju piešķir maģistra studiju programmas laikam, ko rēķina, ņemot vērā iegūstamos kredītpunktus.

Stipendijas apmērs: CHF 1 920 mēnesī (pēcdoktorantūras pētniekiem – CHF 3 500 mēnesī).

Pieteikšanās nosacījumi, iesniedzamo dokumentu saraksts un vērtēšanas kritēriji:

Piedāvātās stipendijas ir «Izcilības stipendijas», tāpēc tās iegūst tikai apmēram 15–20 % no visiem kandidātiem.

Izpildot stipendijas piedāvātāju norādījumus, visas nepieciešamās pieteikuma veidlapas tiks nosūtītas katram kandidātam elektroniski. Ja esat izlasījuši interneta vietnē publicēto informāciju un atbilstat visām prasībām, lūdzu, rakstiet uz e-pasta adresi: aija.jakovica@viaa.gov.lv, sniedzot īsu informāciju par sevi (uz kuru stipendiju plānojat pieteikties, Jūsu pašreizējais statuss), un veidlapas Jums tajā pašā dienā tiks nosūtītas.

Kandidātiem jāiesniedz pilnīgi visi prasītie dokumenti un tie jāsakārto prasītajā secībā. Pats svarīgākais dokuments ir ielūguma vēstule no Šveices augstskolas profesora, kurā viņš uzņemas vadīt stipendiāta pētniecisko darbu vai doktora disertācijas izstrādi.

Pārrunas ar kandidātiem Šveices vēstniecībā vairs netiek rīkotas.

Dokumenti četros eksemplāros (viens paliek aģentūrā) līdz 2015. gada 16. novembrim plkst. 17 jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Vaļņu ielā 1, Rīgā. Papildu informācija pa tālruni 67814331.


 

Islandes valdība piedāvā stipendijas valodas apguvei

Līdz 2015. gada 1. decembrim iespējams pieteikties Islandes valdības piedāvātajām stipendijām, lai apgūtu mūsdienu islandiešu valodu kā otro svešvalodu Islandes universitātē Reikjavīkā 2016./2017. akadēmiskajā gadā (no 2016. gada 1. septembra līdz 2017. gada 30. aprīlim). 

Tiek piedāvātas apmēram 15 stipendijas, pieteikties aicināti studenti no 27 valstīm. 

Pieteikšanās nosacījumi:

 • pabeigts vismaz 1 studiju gads augstskolā;
 • islandiešu valodas priekšzināšanas atbilstoši bakalaura studiju programmas “Islandiešu valoda kā otrā svešvaloda” prasībām (vairāk informācijas Reikjavīkas Universitātes mājaslapā);
 • angļu valodas zināšanas, jo šī valoda tiks izmantota kā palīgvaloda, mācot islandiešu valodu;
 • priekšroka kandidātiem, kas jaunāki par 35 gadiem.

Iesniedzamie dokumenti:

 • aizpildīta pieteikuma veidlapa (atrodama Ārni Magnusona (Árni MagnússonIslandes studiju institūta mājaslapā);
 • CV;
 • augstskolas diploma kopija ar diploma pielikumu (parasti dokumentu kopijas apstiprina augstskolas Ārējo sakaru daļa, arī šo dokumentu tulkojumus angļu valodā, ja tie jau nav izdoti angļu valodā). Ja augstskola vēl nav pabeigta, jāiesniedz atzīmju izraksts, kurā redzami visu studiju laikā nokārtoto eksāmenu rezultāti;
 • divas ieteikuma vēstules no tās augstskolas pasniedzējiem, kurā students pašlaik studē;
 • dokuments, kas apliecina angļu vai islandiešu valodas zināšanas.

Lai pieteiktos šai stipendijai, pieteikuma veidlapa kopā ar visiem nepieciešamajiem dokumentiem jānosūta uz Ārni Magnusona Islandes studiju institūtu:

Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies
Sigurður Nordal Office
P.O. Box 1220, 121 Reykjavík
Iceland

Pieteikšanās termiņš – 2015. gada 1. decembris (dokumentiem jābūt Islandē).


 

Iespēja pieteikties Izraēlas valdības stipendijām

Līdz šī gada 30. novembrim iespējams pieteikties Izraēlas valdības stipendijām 2016./2017. akadēmiskajam gadam.

Tiek piedāvātas šādas stipendijas:

 • studiju vai pētniecības stipendija, lai studētu vai veiktu pētniecības darbu Izraēlas augstskolās (līdz 8 mēnešiem);
 • stipendija dalībai modernā ivrita vasaras kursos (3–4 nedēļas).

Latvijas studenti un pētnieki piedalās kopīgā konkursā ar citu valstu studentiem un pētniekiem. 

Prasības kandidātiem:

 • Latvijas Republikas pilsonis;
 • iegūts vismaz bakalaura grāds;
 • labas atzīmes;
 • nepārsniedz 35 gadu vecumu;
 • labas angļu valodas vai ivrita zināšanas;
 • stipendijas kandidātam jāatbilst izvēlētās Izraēlas augstskolas akadēmiskajām prasībām.

Iesniedzamie dokumenti:

 • aizpildīta pieteikuma veidlapa (atrodama Izraēlas Ārlietu ministrijas mājaslapā);
 • studiju vai pētniecības plāns, norādot augstskolu, kurā kandidāts vēlas studēt vai veikt pētniecības darbu;
 • CV;
 • ielūguma vēstule no augstskolas Izraēlā, ka tā ir ar mieru uzņemt kandidātu (vasaras kursiem nav nepieciešama), pētniekiem – vēstule no Izraēlas augstskolas profesora, kas apliecina, ka viņš uzņemas stipendiāta pētniecības darba vadību;
 • diploma un diploma pielikuma kopija (kopijām jābūt apstiprinātām augstskolas Ārējo sakaru daļā vai pie notāra);
 • vismaz 2 ieteikuma vēstules no augstskolas pasniedzēja vai profesora, kurš ir mācījis kandidātu;
 • 3 fotogrāfijas;
 • medicīnas izziņa (veidlapa atrodama minētajā mājaslapā).

Dokumentu iesniegšana:

 • dokumenti trīs eksemplāros jāiesniedz Izraēlas vēstniecībā (Elizabetes iela 2, Rīga);
 • dokumenti jāiesniedz angļu valodā (dokumentu tulkojumiem jābūt apstiprinātiem augstskolas Ārējo sakaru daļā vai pie notāra).

Vairāk informācijas Izraēlas Ārlietu ministrijas mājaslapā.

Neskaidrību gadījumā lūdzam rakstīt e-pasta vēstuli uz adresi: scholarship@mfa.gov.il.

Kontaktpersona Izraēlas vēstniecībā Latvijā:
Marika Piņķe
Kultūras nodaļas vadītāja
culture@riga.mfa.gov.il 


 

Varnas Vadības universitāte piedāvā stipendijas

Varnas (Bulgārija) Vadības universitāte piedāvā 3 stipendijas Latvijas iedzīvotājiem studijām bakalaura studiju programmā.

Pieteikšanās līdz 2015. gada decembrim (pavasara semestrim). Pieteikšanās laiks jāprecizē, sazinoties ar universitāti.

Informācija par universitāti atrodama interneta vietnē www.vumk.eu.

Plašāk par uzņemšanas noteikumiem un iespējām saņemt stipendiju šeit.

Studijas sākas pēdējā septembra nedēļā. Notiek uzņemšana arī februārī studijām pavasara semestrī.

Jautājumus var uzdot, rakstot e-pastu asoc. prof. Todoram Radevamtodor.radev@vumk.eu.


DAAD stipendijas STUDIJĀM VĀCIJĀ 2016./2017. akadēmiskajā gadā

Visu nozaru studentiem un absolventiem tiek piedāvāta iespēja pieteikties Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienesta (DAAD) studiju stipendijām Vācijā 2016./2017. mācību gadam.

Jebkuras nozares bakalaura un maģistra studenti var pieteikties stipendijai dalībai augstskolu vasaras kursos Vācijā. Jebkuras nozares bakalaura vai maģistra absolventiem (vai pēdēja kursa studentiem) ar labām vācu vai angļu valodas zināšanām ir iespējas pretendēt uz maģistra studiju stipendijām. Mākslas, mūzikas un arhitektūras studentiem, kas pabeiguši izglītību (vai pabeigs to līdz 2016. gadam), tiek piedāvātas stipendijas talākām studijām Vācijā.

Papildus studiju stipendijām DAAD piedāvā arī stipendijas doktorantiem, jaunajiem zinātniekiem, augstskolu mācībspēkiem un zinātniekiem, kurus interesē pētniecības darbs Vācijā vai studiju braucieni uz Vāciju.

Sīkāka informācija par atsevišķām programmām, pieteikšanās kārtību un citām finansiālā atbalsta iespējām atrodama DAAD informācijas centrā Rīgā (www.daad.lv) vai DAAD stipendiju datu bāzē (www.funding-guide.de).

DAAD stipendijas PĒTNIECĪBAS DARBAM VĀCIJĀ 2016./2017. akadēmiskajā gadā

Visu nozaru doktorantiem, zinātniekiem un augstskolu mācībspēkiem ir iespēja pieteikties Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienesta (DAAD) pētnieciskā darba stipendijām Vācijā 2016./2017. mācību gadam.

Doktoranti un jaunie zinātnieki var saņemt stipendijas pētniecības darba veikšanai Vācijā no 1 līdz 10 mēnešiem. Tāpat ir iespēja saņemt atbalstu pilnas doktorantūras studijām Vācijā (stipendijas maksimālais ilgums 3 gadi). Augstskolu pasniedzējiem un zinātniekiem ir iespēja saņemt atbalstu zinātnisko projektu īstenošanai (no 1 līdz 3 mēnešiem). Bijušie DAAD stipendiāti var tikt uzaicināti atkārtoti. Bez jau minētajām, pastāv vēl citas atbalsta programmas, piemēram, studentu grupu braucieni uz Vāciju.

Papildus pētniecības stipendijām DAAD piedāvā arī studiju stipendijas augstskolu vasaras kursiem, maģistra studijām un  mākslinieku tālākizglītībai.

Sīkāka informācija par atsevišķām programmām, pieteikšanās kārtību un citām finansiālā atbalsta iespējām atrodama DAAD informācijas centrā Rīgā (www.daad.lv) vai DAAD stipendiju datu bāzē (www.funding-guide.de).


 

Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienests (DAAD) ir Vācijas augstskolu apvienība un lielākā augstskolu starptautiskās sadarbības atbalsta organizācija. DAAD galvenais uzdevums ir atbalstīt akadēmiskos kontaktus ar citām valstīm, galvenokārt ar studentu un zinātnieku apmaiņas programmu palīdzību.

Līdz 2015. gada 9. novembrim ir iespēja pieteikties DAAD nodrošinātam finansiālam atbalstam vasaras skolu rīkošanai 2016. gada augustā un septembrī. Atbalsta iegūšanas rezultātā DAAD sedz vasaras skolas dalībmaksu Vācijas pilsoņiem. Konkursā var piedalīties augstākās izglītības iestādes no Centrāleiropas un Austrumeiropas.

Pieteikšanās termiņš: 2015. gada 9. novembris.

Detalizēta informācija: https://goeast.daad.de/de/24302/index.html.


Baltijas – Amerikas Brīvības fonds

Baltijas-Amerikas Brīvības fonda (BAFF) misija ir "stiprināt saites starp ASV un Latviju, Lietuvu un Igauniju, īstenojot izglītības un apmaiņas programmas, kas vērstas uz ekonomisko izaugsmi un demokrātisko procesu attīstību. Fonda mērķis ir ievērojami attīstīt saites starp ASV un Baltijas valstīm."

Baltijas-Amerikas Brīvības fonds piedāvā dažādas stipendiju un atbalsta programmas Latvijas, Lietuvas un Igaunijas pastāvīgajiem iedzīvotājiem. Šobrīd BAFF piedāvā vairākas stipendiju programmas:

 1. Profesionālā Prakses Programma
 2. Diplomētā Speciālista Programma
 3. Pētījumu Programma
 4. Baltijas-Amerikas Dialoga programma